Tematické štatistické výstupy

vyšetrenia pacientov s nádorovou aj nenádorovou bolesťou, liečenie bolesti opioidmi, výkony u pacientov s bolesťou
anestézie celkové, anestézie lokálne, anestézie kombinované, anestetiká, pacienti podľa klasifikácie ASA
ukončené laboratórne testy, pozitívne testované osoby laboratórnymi testami, vykonané Ag testy, hospitalizované osoby, vakcinácia
kožné ochorenia, akné, ekzém, dermatitída, psoriáza, melanóm, prekancerózy, herpetické infekcie
diabetes mellitus, DM 1. typ, DM 2. typ, gestačný DM, sprievodné ochorenia diabetu, dispenzarizované osoby na DM
liečení užívatelia drog, stimulanciá, heroín a ostatné opiáty, kanabis, kombinované psychoaktívne látky, hypnotiká a sedatíva, prchavé látky, kokaín, spôsob podávania, frekvencia užívania
lekári a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti pripojení v elektronickom zdravotníctve - ezdravie, predpísané a vydané recepty v ezdravie, úspory z elektronických receptov, záznamy z vyšetrení a prepúšťacie správy v ezdravie
vstupné vyšetrenia, konziliárne vyšetrenia, terapeutické lekárske vyšetrenia, výkony fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, liečené osoby, diagnózy, vydané ortopedicko-protetické pomôcky, výdajne ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
gynekologické vyšetrenia, antikoncepcia, vek rodičky, spôsob pôrodu, cisársky rez, komplikácie v tehotenstve, vitalita novorodenca, pôrodná hmotnosť, spontánne potraty, umelé prerušenie tehotenstva
transfúzie, odbery krvi, anémie, punkcie kostnej drene, trombocytopénie a trombocytopatie, trombofilné stavy, hemofílie
hospitalizácie, priemerný ošetrovací čas, príčiny hospitalizácie, diagnózy, zomretí v ústavných zdravotníckych zariadeniach
operácie, operovaní pacienti, ambulantné chirurgické výkony, plastická chirurgia, neodkladná chirurgická pomoc, zameranie operácie, výkony jednodňovej starostlivosti
novopriznané choroby z povolania, klasifikácia ekonomických činností, klasifikácia zamestnaní, diagnóza, kategória práce, príčinný faktor
počet uskutočnených bedrových a kolenných aloplastických /endoprotetických operácií
ambulancie klinickej imunológie a alergiológie, evidované osoby, alergická rinitída, bronchiálna astma, atopická dermatitída, alergia na hmyz, imunodeficientné stavy, špecifická imunoterapia
sledované osoby v kardiologických ambulanciách, hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca, kardiomyopatie, poruchy srdcového rytmu, chronické zlyhávanie srdca, hospitalizácie na choroby obehovej sústavy
liečebné pobyty, odliečení pacienti, indikačné skupiny, diagnózy, úhrada poisťovňou, úhrada poistencom, samoplatci, dĺžka liečby
sledované osoby v nefrologických ambulanciách, chronická choroba obličiek, zlyhanie obličiek, pravidelná dialyzačná liečba, hemodialýza, dialyzačný stacionár
neurologické ambulancie, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, migréna, epilepsia, neurotické poruchy, choroby nervového systému, choroby mozgu, novodiagnostikované osoby
sledované osoby v oftalmologických ambulanciách, glaukómy, vekom podmienená degenerácia makuly, pseudofakia, retinopatia diabetica, strabizmus, amblyopie
Národný onkologický register SR, incidencia zhubných nádorov, lokalizácia ochorenia, úmrtnosť, nukleárna medicína, klinická onkológia, radiačná onkológia, protinádorové a nenádorové terapeutické výkony
syfilis, gonokoková infekcia, iné prevažne sexuálne prenosné choroby
lôžka v zdravotníckych zariadeniach, hospitalizovaní pacienti, priemerný ošetrovací čas, pracovné miesta lekárov a sestier v ústavnej zdravotnej starostlivosti
hospitalizácie na ochorenia zapríčinené užívaním alkoholu, poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu, užívanie alkoholu počas tehotenstva, samovraždy za prítomnosti alkoholu
počet fyzických osôb pracovníkov, zdravotnícki pracovníci, lekári, zubní lekári, farmaceuti, sestry, pôrodné asistentky, zdravotnícki záchranári, zdravotnícki asistenti, verejní zdravotníci, nezdravotnícki pracovníci, štátni zamestnanci
preventívna prehliadka, všeobecné lekárstvo, všeobecná starostlivosť o deti a dorast, zubné lekárstvo, gynekológia, mamografia, očkované deti proti vírusu HPV, vývoj celkovej spotreby vakcín proti HPV
vyšetrené osoby v psychiatrických ambulanciách, ambulantná ochranná liečba, osoby s podozrením na ohrozenie násilím, hospitalizácie, schizofrénia, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy správania
samovražda, samovražedný pokus, demonštratívny pokus, samovraždy za prítomnosti alkoholu, motív činu, mesiac vykonania činu, deň v týždni vykonania činu
počet zdravotníckych zariadení, ambulancie, nemocnice, postele, lekárne, zdravotnícki pracovníci – pracovné miesta, odborné zameranie útvarov, návštevy v ambulanciách
biochemické vyšetrenia, vyšetrenia imunity, darcovia krvi, odbery krvi, laboratórne vyšetrenia pre hematológiu a transfúziológiu, rádiologické vyšetrenia, patologická anatómia
lieky na recept, voľnopredajné lieky, úhrada za lieky, doplatok pacienta, množstvo vydaných balení liekov, ATC klasifikácia, účet poistenca – lieky hradené z verejného zdravotného poistenia, diagnóza, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny
tuberkulóza, pľúcna mykobakterióza, chronická obštrukčná choroba pľúc, bronchiálna astma, syndróm spánkového apnoe, pľúcne vyšetrenia
hospitalizácie v dôsledku úrazu, príčina úrazu, lokalizácia poranenia
Národný register vrodených chýb SR, incidencia detí s vrodenou chybou, typ vrodenej chyby, špecifikácia orgánového postihnutia, letalita a úmrtnosť detí s vrodenou chybou
návštevy, vyšetrenia, ochorenia detí a dorastu, preventívne prehliadky v ambulanciách všeobecného lekára pre deti a dorast, dojčené deti, BMI
štruktúra nákladov, štruktúra výnosov, hospodársky výsledok organizácií v zdravotníctve
telovýchovné lekárstvo, oftalmologická ambulancia, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, stacionár
zdravotnícke prístroje a zariadenia, kód zdravotníckej techniky, CT - počítačové tomografy, mamografy, prístroje pre magnetickú rezonanciu, elektrokardiografy, prístroje RTG
monogénové onkogenetické a neonkogenetické choroby, chromozómové anomálie,klinicko-genetické syndrómy nejasnej etiológie
návštevy pacienta, vyšetrenia, preventívne prehliadky, index orálneho zdravia, výkony
Dátum poslednej aktualizácie: 10.10.2023