Zdravotnícka technika

Informuje o počte a druhoch prístrojov a zariadení vrátane ich prídavných zariadení v zdravotníctve, ktoré sú zaradené do prevádzky bez ohľadu na rok ich obstarania. Uvádza sa kategória, kód a názov zdravotníckej techniky, počet prístrojov a počet obyvateľov na 1 prístroj.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o zdravotníckej technike R (MZ SR) 3-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

  • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2020
    • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 58 kB) (58 kB) Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2020 (ODS, 56 kB) (56 kB) Dátum publikovania: 21.10.2021
  • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2019
    • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 56 kB) (56 kB) Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2019 (ODS, 55 kB) (55 kB) Dátum publikovania: 02.02.2021
  • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018
    • Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 53 kB) (53 kB) Zdravotnícka technika v Slovenskej republike 2018 (ODS, 47 kB) (47 kB) Dátum publikovania: 13.1.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 22.10.2021