Fyziatria a rehabilitácia

V rámci ambulancií fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie výstupy informujú o počte návštev, vstupných, kontrolných, konziliárnych či terapeutických lekárskych vyšetreniach podľa pohlavia u dospelých a detských pacientov. Pracoviská fyziatrie a rehabilitácie sledujú počet liečených pacientov ambulantných aj hospitalizovaných na posteľových oddeleniach, výkony a počet liečených pacientov podľa diagnózy. Výstupy obsahujú aj informácie o výdajniach ortopedicko-protetických pomôcok a druhoch vydaných pomôcok.


Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie A (MZ SR)  25-01
 Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 5-01
 Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok K (MZ SR) 6-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2021
    • Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 50 kB) (50 kB) Ročný výkaz o činnosti ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie za roky 2013 – 2021 (ODS, 46 kB) (46 kB) Dátum publikovania: 13.10.2022
  • Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021
    • Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021 (XLSX, 134 kB) (134 kB) Ročný výkaz o činnosti fyziatrie a rehabilitácie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021 (ODS, 113 kB) (113 kB) Dátum publikovania: 13.10.2022
  • Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2021
    • Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2021 (XLSX, 36 kB) (36 kB) Ročný výkaz o činnosti výdajne ortopedicko-protetických pomôcok za roky 2013 – 2021 (ODS, 22 kB) (22 kB) Dátum publikovania: 11.08.2022


Dátum poslednej aktualizácie: 14.10.2022