Anestéziológia a intenzívna medicína

Publikačné výstupy a datasety informujú o anestéziologickej starostlivosti a intenzívnej medicíne v Slovenskej republike. Sledujú počet návštev v ambulanciách, počet vyšetrení, pacientov podľa vekovej štruktúry v rámci jednotlivých poskytnutých anestéziologických výkonov či podľa klasifikácie ASA (Americká spoločnosť anestéziológov).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny C (MZ SR) 2-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (173 kB) (816 kB) Dátum publikovania: 17.12.2021
  • správa k publikovaným výstupom (707 kB) Dátum publikovania: 17.12.2021

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (157 kB) (846 kB) Dátum publikovania: 16.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom (681 kB) Dátum publikovania: 16.10.2020

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018
  • (215 kB) (117 kB) Dátum publikovania: 5.12.2019

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny za roky 2013 – 2020
  • (88 kB) (80 kB) Dátum publikovania: 17.12.2021


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 20.12.2021