Anestéziológia a intenzívna medicína

Publikačné výstupy a datasety informujú o anestéziologickej starostlivosti a intenzívnej medicíne v Slovenskej republike. Sledujú počet návštev v ambulanciách, počet vyšetrení, pacientov podľa vekovej štruktúry v rámci jednotlivých poskytnutých anestéziologických výkonov či podľa klasifikácie ASA (Americká spoločnosť anestéziológov).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny C (MZ SR) 2-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 173 kB) (173 kB) Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2022 (ODS, 808 kB) (808 kB) Dátum publikovania: 29.11.2023
  • správa k publikovaným výstupom Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2022 (PDF, 677 kB) (677 kB) Dátum publikovania: 29.11.2023

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 175 kB) (175 kB) Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2021 (ODS, 832 kB) (832 kB) Dátum publikovania: 23.08.2022
  • správa k publikovaným výstupom Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2021 (PDF, 708 kB) (708 kB) Dátum publikovania: 23.08.2022

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 173 kB) (173 kB) Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020 (ODS, 816 kB) (816 kB) Dátum publikovania: 17.12.2021
  • správa k publikovaným výstupom Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2020 (PDF, 707 kB) (707 kB) Dátum publikovania: 17.12.2021

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 157 kB) (157 kB) Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019 (ODS, 846 kB) (846 kB) Dátum publikovania: 16.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2019 (PDF, 681 kB) (681 kB) Dátum publikovania: 16.10.2020

 • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018
  • Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 215 kB) (215 kB) Anestéziológia a intenzívna medicína v Slovenskej republike 2018 (ODS, 117 kB) (117 kB) Dátum publikovania: 5.12.2019

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny za roky 2013 – 2022 (XLSX, 94 kB) (94 kB) Ročný výkaz o činnosti anestéziológie a intenzívnej medicíny za roky 2013 – 2022 (ODS, 96 kB) (96 kB) Dátum publikovania: 29.11.2023


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 29.11.2023