Implantácie umelých kĺbových náhrad

Sprostredkovateľom zberu a spracovávateľom údajov o implantáciách umelých kĺbových náhrad je Slovenský artroplastický register (SAR) pri Univerzitnej nemocnici v Martine.
 
V Národnom artroplastickom registri sa zbierajú a spracovávajú vybrané údaje o pacientoch, ktorí podstúpili primárnu a/alebo revíznu aloplastickú operáciu indikovanú pre príslušné chorobné stavy. Súčasťou registra je aj sledovanie prežívania komponentov a implantátov.
 
Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o počte vykonaných implantovaných endoprotéz, o aplikácii moderných chirurgických postupov a sledovaní dopadu takýchto výkonov na kvalitu života pacientov na národnej i regionálnej úrovni.
 


 • Výročná správa SAR za rok 2011
  Výročná správa SAR za rok 2011 (PDF, 6,0 MB) (6,0 MB)

 • Výročná správa SAR za rok 2010
  Výročná správa SAR za rok 2010 (PDF, 7,8 MB) (7,8 MB)

 • Six years of Slovakian Arthroplasty Register
  Six years of Slovakian Arthroplasty Register (PDF, 472 kB) (472 kB)

 • SAR analýza 2003 - 2008
  SAR analýza 2003 - 2008 (PDF, 2,0 MB) (2,0 MB)

 • Výročná správa SAR za roky 2003 - 2004
  Výročná správa SAR za roky 2003 - 2004 (PDF, 1,5 MB) (1,5 MB)


Dátum poslednej aktualizácie: 08.09.2023