Nefrológia

Informačný zdroj o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov prináša údaje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradení do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje tiež prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, údaje o počte pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy ako aj o počte pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01
 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01
 
 
 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (234 kB) (401 kB) Dátum publikovania: 10.09.2021
  • správa k publikovaným výstupom (311 kB) Dátum publikovania: 10.09.2021

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (222 kB) (143 kB) Dátum publikovania: 23.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom (155 kB) Dátum publikovania: 23.10.2020

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (213 kB) (155 kB) Dátum publikovania: 2.10.2019

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017
  (474 kB) (156 kB) (35 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016
  (645 kB) (120 kB) (50 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015
  (348 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014
  (297 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01 za roky 2013 - 2020
  (161 kB) (126 kB) Dátum publikovania: 21.09.2021

 • Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2020
  (108 kB) (87 kB) Dátum publikovania: 21.09.2021


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 19.11.2021