Nefrológia

Informačný zdroj o činnosti nefrologických ambulancií a dialyzačných stacionárov prináša údaje o sledovaných osobách v nefrologických ambulanciách a starostlivosti o pacientov s chronickou chorobou obličiek a ich zaradení do pravidelnej dialyzačnej liečby. Sledované osoby sú triedené podľa základnej diagnózy, veku, pohlavia a územia zdravotníckeho zariadenia. Obsahuje tiež prehľad siete stacionárov v odbore nefrológia poskytujúcich dialyzačnú liečbu, údaje o počte pacientov podľa dĺžky pravidelnej dialyzačnej liečby, veku a základnej diagnózy ako aj o počte pacientov s náhlym zlyhaním obličiek.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie A (MZ SR) 13-01
 Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia T (MZ SR) 2-01
 
 
 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 228 kB) (228 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2022 (ODS, 651 kB) (651 kB) Aktualizované: 06.03.2024
  • správa k publikovaným výstupom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2022 (PDF, 359 kB) (359 kB) Aktualizované: 06.03.2024

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 221 kB) (221 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2021 (ODS, 692 kB) (692 kB) Dátum publikovania: 03.11.2022
  • správa k publikovaným výstupom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2021 (PDF, 342 kB) (342 kB) Dátum publikovania: 03.11.2022

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 234 kB) (234 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020 (ODS, 401 kB) (401 kB) Dátum publikovania: 10.09.2021
  • správa k publikovaným výstupom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2020 (PDF, 311 kB) (311 kB) Dátum publikovania: 10.09.2021

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 222 kB) (222 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 (ODS, 143 kB) (143 kB) Dátum publikovania: 23.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2019 (PDF, 155 kB) (155 kB) Dátum publikovania: 23.10.2020

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 213 kB) (213 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v Slovenskej republike 2018 (ODS, 155 kB) (155 kB) Dátum publikovania: 2.10.2019

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017
  Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 (PDF, 474 kB) (474 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 (XLSX, 156 kB) (156 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2017 (ODS, 96 kB) (35 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016
  Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 (PDF, 645 kB) (645 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 (XLSX, 120 kB) (120 kB) Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2016 (ODS, 50 kB) (50 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015
  Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2015 (PDF, 348 kB) (348 kB)

 • Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014
  Nefrologická starostlivosť a liečba nahrádzajúca funkciu obličiek v SR 2014 (PDF, 297 kB) (297 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za roky 2013 - 2022
  Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za roky 2013 - 2022 (XLSX, 173 kB) (173 kB) Ročný výkaz o činnosti nefrologickej ambulancie za roky 2013 - 2022 (ODS, 136 kB) (136 kB) Dátum publikovania: 05.10.2023

 • Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za roky 2013 - 2022
  Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za roky 2013 - 2022 (XLSX, 132 kB) (132 kB) Ročný výkaz o činnosti stacionára v odbore nefrológia za roky 2013 - 2022 (ODS, 106 kB) (106 kB) Dátum publikovania: 05.10.2023


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 06.03.2024