Diabetológia

Publikačné tabuľkové výstupy prinášajú údaje o počte osôb s ochorením diabetes mellitus dispenzarizovaných a liečených v diabetologických ambulanciách na území SR. Počet dispenzarizovaných osôb ku koncu sledovaného roka a počet novodiagnostikovaných pacientov za posledných dvanásť mesiacov je uvádzaný podľa typu diabetu, vekových skupín a pohlavia. K dispozícii sú informácie o spôsobe liečby diabetikov, ako aj o komplikáciách a sprievodných ochoreniach diagnostikovaných u diabetikov. Obsahujú časové rady ukazovateľov za posledných desať rokov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01
 

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 1,4 MB) (1,4 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 29.09.2023
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (PDF, 387 kB) (387 kB) Dátum publikovania: 29.09.2023

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 19.10.2022
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (PDF, 368 kB) (368 kB) Dátum publikovania: 19.10.2022

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (ODS, 234 MB) (234 MB) Dátum publikovania: 29.9.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (PDF, 358 kB) (358 kB) Dátum publikovania: 29.9.2021

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 5.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (PDF, 455 kB) (455 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021

 • Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 1,0 MB) (1,0 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (ODS, 290 kB) (290 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť diabetologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (PDF, 520 kB) (520 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017
  Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 725 kB) (725 kB) Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (XLSX, 3,2 MB) (3,2 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2017 (ODS, 262 kB) (262 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016
  Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 1,0 MB) (1,0 MB) Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 (XLSX, 783 kB) (783 kB) Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2016 (ODS, 119 kB) (119 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015
  Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2015 (PDF, 425 kB) (425 kB)

 • Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014
  Činnosť diabetologických ambulancií v SR 2014 (PDF, 411 kB) (411 kB)


Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov výkazu o činnosti diabetologických ambulancií

 • Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie za roky 2013 - 2022
  Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2022 (XLSX, 428 kB) (428 kB) Ročný výkaz o činnosti diabetologickej ambulancie A (MZ SR) 2-01 za roky 2013 - 2022 (ODS, 361 kB) (361 kB) Dátum publikovania: 29.09.2023


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 29.09.2023