Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Výstupy sú informačným zdrojom o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (pracoviská lekárskej genetiky, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a patologickej anatómie). Poskytujú údaje o množstve a druhu laboratórnych a ambulantných výkonov, odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2020
  • (25 kB) (18 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2020
  • (37 kB) (22 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021
 • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2020
  • (365 kB) (339 kB) Dátum publikovania: 27.09.2021
 • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2020
  • (113 kB) (108 kB) Dátum publikovania: 27.09.2021
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020
  • (24 kB) (19 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021
 • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2020
  • (31 kB) (28 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016
  (442 kB) (112 kB) (72 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015
  (370 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014
  (427 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2021