Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Výstupy sú informačným zdrojom o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (pracoviská lekárskej genetiky, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a patologickej anatómie). Poskytujú údaje o množstve a druhu laboratórnych a ambulantných výkonov, odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2021 (XLSX, 25 kB) (25 kB) Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2021 (ODS, 18 kB) (18 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 38 kB) (38 kB) Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2021 (ODS, 23 kB) (23 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022
 • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021 (XLSX, 403 kB) (403 kB) Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2021 (ODS, 377 kB) (377 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022
 • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 124 kB) (124 kB) Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2021 (ODS, 117 kB) (117 kB) Dátum publikovania: 13.10.2022
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 24 kB) (24 kB) Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021 (ODS, 20 kB) (20 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022
 • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 33 kB) (33 kB) Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2021 (ODS, 31 kB) (31 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (PDF, 442 kB) (442 kB) Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (XLSX, 112 kB) (112 kB) Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (ODS, 72 kB) (72 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015 (PDF, 370 kB) (370 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014 (PDF, 427 kB) (427 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 14.10.2022