Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky

Výstupy sú informačným zdrojom o činnosti špecializovaných útvarov spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (pracoviská lekárskej genetiky, klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, rádiológie, klinickej imunológie a alergiológie a patologickej anatómie). Poskytujú údaje o množstve a druhu laboratórnych a ambulantných výkonov, odberoch vzoriek a ich rozborov, darcov krvi a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky A (MZ SR) 6-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie K (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ K (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01
 Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie K (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie K (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2022 (XLSX, 24 kB) (24 kB) Ročný výkaz o činnosti lekárskej genetiky za roky 2013 – 2022 (ODS, 18 kB) (18 kB) Dátum publikovania: 11.09.2023
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 28 kB) (28 kB) Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej biochémie za roky 2013 – 2022 (ODS, 24 kB) (24 kB) Dátum publikovania: 24.08.2023
 • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2022 (XLSX, 442 kB) (442 kB) Ročný výkaz o činnosti hematológie a transfúziológie – pracovisko SVLZ za roky 2013 – 2022 (ODS, 414 kB) (414 kB) Dátum publikovania: 20.09.2023
 • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 137 kB) (137 kB) Ročný výkaz o činnosti rádiológie za roky 2013 – 2022 (ODS, 130 kB) (130 kB) Dátum publikovania: 18.09.2023
 • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 25 kB) (25 kB) Ročný výkaz o činnosti laboratória klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2022 (ODS, 21 kB) (21 kB) Dátum publikovania: 16.08.2023
 • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 35 kB) (35 kB) Ročný výkaz o činnosti patologickej anatómie za roky 2013 – 2022 (ODS, 32 kB) (32 kB) Dátum publikovania: 18.09.2023

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (PDF, 442 kB) (442 kB) Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (XLSX, 112 kB) (112 kB) Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2016 (ODS, 72 kB) (72 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2015 (PDF, 370 kB) (370 kB)

 • Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014
  Činnosť spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v SR 2014 (PDF, 427 kB) (427 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 21.09.2023