Preventívna starostlivosť

preventívna prehliadka, všeobecné lekárstvo, všeobecná starostlivosť o deti a dorast, zubné lekárstvo, gynekológia, mamografia
očkované deti proti vírusu HPV plne alebo čiastočne hradenými vakcínami z verejného zdravotného poistenia, vývoj celkovej spotreby vakcín proti HPV
Dátum poslednej aktualizácie: 10.10.2023