Preventívna starostlivosť

Výstupy prinášajú informácie o počte preventívnych prehliadok dospelých, detí a dorastu vykonávaných v ambulanciách všeobecného lekárstva a všeobecnej starostlivosti o deti a dorast, o počte zubnolekárskych preventívnych prehliadok, gastroenterologických a urologických preventívnych prehliadok. V populácii žien monitoruje počet preventívnych gynekologických prehliadok v gynekologicko-pôrodníckych ambulanciách a počet mamografických preventívnych vyšetrení v útvaroch rádiológie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie A (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01
 Ročný výkaz o činnosti gynekologicko-pôrodníckej ambulancie A (MZ SR) 7-01
 Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01
 Ročný výkaz o činnosti rádiológie K (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

  • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2019
    • publikačné tabuľkové výstupy (103 kB) (221 kB) Dátum publikovania: 3.10.2020
    • správa k publikovaným výstupom (643 kB) Dátum publikovania: 7.10.2020
  • Preventívna starostlivosť v Slovenskej republike 2018
    (91 kB) (70 kB) Dátum publikovania: 13.12.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 07.10.2020