Samovraždy a samovražedné pokusy

Údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch osôb členených podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Informujú taktiež o spôsobe a mieste vykonania činu, o motíve samovražedných pokusov, ako aj o stanovených psychiatrických diagnózach pacientov, ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 526 kB) (526 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2022 (ODS, 3,0 MB) (3,0 MB) Dátum publikovania: 14.07.2023
  • správa k publikovaným výstupom Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2022 (PDF, 619 kB) (619 kB) Dátum publikovania: 14.07.2023

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 514 kB) (514 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2021 (ODS, 2,8 MB) (2,8 MB) Dátum publikovania: 20.05.2022
  • správa k publikovaným výstupom Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2021 (PDF, 541 kB) (541 kB) Dátum publikovania: 20.05.2022

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 633 kB) (633 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 (ODS, 2,7 MB) (2,7 MB) Dátum publikovania: 22.6.2021
  • správa k publikovaným výstupom Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020 (PDF, 688 kB) (688 kB) Dátum publikovania: 22.6.2021

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 453 kB) (453 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 (ODS, 2,2 MB) (2,2 MB) Dátum publikovania: 8.6.2020
  • správa k publikovaným výstupom Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019 (PDF, 731 kB) (731 kB) Dátum publikovania: 8.6.2020

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 426 kB) (426 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2018 (ODS, 259 kB) (259 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019
  • správa k publikovaným výstupom Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2018 (PDF, 703 kB) (703 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017
  Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (PDF, 461 kB) (461 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (XLSX, 135 kB) (135 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017 (ODS, 79 kB) (79 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016
  Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 (PDF, 420 kB) (420 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 (XLSX, 153 kB) (153 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016 (ODS, 68 kB) (68 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015
  Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015 (PDF, 414 kB) (414 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2014
  Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2014 (PDF, 426 kB) (426 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 14.07.2023