Samovraždy a samovražedné pokusy

Údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch osôb členených podľa pohlavia, vekových skupín, rodinného stavu, vzdelania, pracovnej aktivity a územia trvalého bydliska. Informujú taktiež o spôsobe a mieste vykonania činu, o motíve samovražedných pokusov, ako aj o stanovených psychiatrických diagnózach pacientov, ktorí sa pokúsili o samovraždu.

Údaje o samovraždách poskytujú pracoviská súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Údaje o samovražedných pokusoch hlásia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti s útvarom s odborným zameraním psychiatria, gerontopsychiatria a detská psychiatria.

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (633 kB) (2,7 MB) Dátum publikovania: 22.6.2021
  • správa k publikovaným výstupom (688 kB) Dátum publikovania: 22.6.2021

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (453 kB) (2,2 MB) Dátum publikovania: 8.6.2020
  • správa k publikovaným výstupom (731 kB) Dátum publikovania: 8.6.2020

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (426 kB) (259 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019
  • správa k publikovaným výstupom (703 kB) Dátum publikovania: 19.7.2019

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2017
  (461 kB) (135 kB) (79 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2016
  (420 kB) (153 kB) (68 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2015
  (414 kB)

 • Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2014
  (426 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 23.6.2021