Oftalmológia

Publikačné tabuľkové výstupy a datasety informujú o oftalmologickej starostlivosti v Slovenskej republike. Sledujú celkový počet návštev pacientov v oftalmologických ambulanciách a z toho osobitne návštevy pacientov s glaukómom, vekom podmienenou degeneráciou makuly a s diabetes mellitus ako sprievodným ochorením. Poskytujú tiež údaje o počte sledovaných osôb podľa diagnózy, vekových skupín a územia sídla ambulancie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie A (MZ SR) 15-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 103 kB) (103 kB) Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (ODS, 319 kB) (319 kB) Dátum publikovania: 08.11.2023
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (PDF, 423 kB) (423 kB) Dátum publikovania: 08.11.2023
 • Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 106 kB) (106 kB) Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (ODS, 282 kB) (282 kB) Dátum publikovania: 26.01.2023
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (PDF, 423 kB) (423 kB) Dátum publikovania: 26.01.2023

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 258 kB) (258 kB) Ročný výkaz o činnosti oftalmologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (ODS, 271 kB) (271 kB) Dátum publikovania: 08.11.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 08.11.2023