Hospitalizácie

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prinášajú ucelený pohľad na štatistiku hospitalizácií v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky. Sledujú počet ukončených hospitalizácií, dĺžku ošetrovania aj počet zomretých v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa kapitol a skupín diagnóz Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-10, pohlavia, veku pacienta a územia trvalého bydliska pacienta. Hospitalizácie sú uvádzané aj podľa územia zdravotníckeho zariadenia a podľa odborného zamerania posteľových útvarov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 
 
 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Štatistika hospitalizovaných v SR 2022 (XLSX, 1,4 MB) (1,4 MB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 26.01.2024
  • správa k publikovaným výstupom Štatistika hospitalizovaných v SR 2022 (PDF, 655 kB) (655 kB) Dátum publikovania: 30.06.2023

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Štatistika hospitalizovaných v SR 2021 (XLSX, 1,4 MB) (1,4 MB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 02.08.2022
  • správa k publikovaným výstupom Štatistika hospitalizovaných v SR 2021 (PDF, 648 kB) (648 kB) Aktualizované: 02.08.2022

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Štatistika hospitalizovaných v SR 2020 (XLSX, 975 kB) (975 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2020 (ODS, 1,9 MB) (1,9 MB) Aktualizované: 08.06.2021
  • správa k publikovaným výstupom Štatistika hospitalizovaných v SR 2020 (PDF, 520 kB) (520 kB) Aktualizované: 08.06.2021

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Štatistika hospitalizovaných v SR 2019 (XLSX, 946 kB) (944 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2019 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Aktualizované: 18.02.2021
  • správa k publikovaným výstupom Štatistika hospitalizovaných v SR 2019 (PDF, 710 kB) (710 kB) Dátum publikovania: 06.11.2020

 • Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Štatistika hospitalizovaných v SR 2018 (XLSX, 481 kB) (481 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2018 (ODS, 453 kB) (453 kB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • správa k publikovaným výstupom Štatistika hospitalizovaných v SR 2018 (PDF, 587 kB) (754 kB) Dátum publikovania: 19.08.2019

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2017
  Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (PDF, 842 kB) (842 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (XLSX, 264 kB) (264 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2017 (ODS, 215 kB) (215 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2016
  Štatistika hospitalizovaných v SR 2016 (PDF, 2,2 MB) (2,2 MB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2016 (XLSX, 362 kB) (362 kB) Štatistika hospitalizovaných v SR 2016 (ODS, 215 kB) (215 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2015
  Štatistika hospitalizovaných v SR 2015 (PDF, 848 kB) (848 kB)

 • Štatistika hospitalizovaných v SR 2014
  Štatistika hospitalizovaných v SR 2014 (PDF, 754 kB) (754 kB)

Datasety údajov poskytujú úplný zoznam diagnóz (príčin hospitalizácie). Obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku
  • rok 2022 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2022 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2022 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 30.06.2023
  • rok 2021 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2021 (XLSX, 1,6 MB) (1,6 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 02.08.2022
  • rok 2020 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2020 (XLSX, 1,5 MB) (1,5 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2020 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2019 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2019 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2018 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2018 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2017 (XLSX, 1,8 MB) (1,8 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa diagnózy a veku 2017 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy
  • rok 2022 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2022 (XLSX, 4,4 MB) (4,4 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2022 (ODS, 5,1 MB) (5,1 MB) Dátum publikovania: 30.06.2023
  • rok 2021 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2021 (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 02.08.2022
  • rok 2020 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2020 (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2020 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2019 (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2019 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2018 (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2018 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2017 (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy 2017 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

 • Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy
  • rok 2022 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2022 (XLSX, 4,7 MB) (4,7 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2021 (ODS, 4,0 MB) (4,0 MB) Aktualizované: 04.04.2024
  • rok 2021 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2021 (XLSX, 4,2 MB) (4,2 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2021 (ODS, 3,2 MB) (3,2 MB) Dátum publikovania: 02.08.2022
  • rok 2020 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2020 (XLSX, 4,4 MB) (4,4 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2020 (ODS, 3,3 MB) (3,3 MB) Dátum publikovania: 08.06.2021
  • rok 2019 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2019 (XLSX, 5,0 MB) (5,0 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2019 (ODS, 3,8 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 06.11.2020
  • rok 2018 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2018 (XLSX, 4,9 MB) (4,9 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2018 (ODS, 3,8 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 19.08.2019
  • rok 2017 Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2017 (XLSX, 4,9 MB) (4,9 MB) Ukončené hospitalizácie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti SR podľa územia trvalého bydliska a diagnózy 2017 (ODS, 3,7 MB) (3,8 MB) Dátum publikovania: 24.07.2018

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 04.04.2024