Zdravotnícka ročenka

Zdravotnícke ročenky SR poskytujú štatistický prehľad o zdravotníctve a zdravotnom stave obyvateľstva. Ide o prierezové publikácie.
 
Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021

Pokiaľ nie je uvedené inak, prezentované údaje sa týkajú Slovenskej republiky a roku 2021.
Titulka publikácie - Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2021
Dátum poslednej aktualizácie: 02.06.2023