Úrazy (hospitalizácie)

Výstupy prinášajú údaje o počte hospitalizácií zapríčinených úrazmi podľa pohlavia a vekových skupín. Úrazy sa špecifikujú podľa lokalizácie poranenia na jednotlivých častiach tela (XIX. kapitola MKCH-10). Zároveň sa sledujú vonkajšie okolnosti príčiny úrazu v XX. kapitole MKCH-10. Uvedené sú aj úmrtia hospitalizovaných a priemerný ošetrovací čas hospitalizácie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

Interaktívne výstupy (infografiky)
 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 651 kB) (651 kB) Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 13.06.2023
  • správa k publikovaným výstupom Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2022 (PDF, 551 kB) (551 kB) Dátum publikovania: 13.06.2023

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 650 kB) (650 kB) Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 02.08.2022
  • správa k publikovaným výstupom Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2021 (PDF, 534 kB) (534 kB) Dátum publikovania: 02.08.2022

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 509 kB) (509 kB) Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2020 (ODS, 325 kB) (325 kB) Dátum publikovania: 07.10.2021
  • správa k publikovaným výstupom Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2020 (PDF, 818 kB) (818 kB) Dátum publikovania: 07.10.2021

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 409 kB) (409 kB) Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 (ODS, 947 kB) (947 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2019 (PDF, 562 kB) (562 kB) Dátum publikovania: 5.2.2021

 • Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 463 kB) (463 kB) Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 (ODS, 357 kB) (357 kB) Dátum publikovania: 8.4.2020
  • správa k publikovaným výstupom Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike 2018 (PDF, 639 kB) (639 kB) Dátum publikovania: 8.4.2020

 • Vybrané epidemiologické údaje o úrazovosti detí do 18 rokov v SR Vybrané epidemiologické údaje o úrazovosti detí do 18 rokov v SR (PDF, 1,8 MB) (1,8 MB)
 
Predmetom tejto správy, okrem primárnej informácie o úrazovosti detí do 18 rokov v SR z príslušných zdrojov, je najmä analýza vstupných údajov z pilotného dotazníkového projektu o úrazoch detí, ktorého ambíciou bolo zistiť či navrhovaný a realizovaný model formou dotazníka môže spolu s údajmi o hospitalizáciách detí nahradiť zákonom stanovenú povinnosť hlásiť úrazy u hospitalizovaných detí z nemocníc SR na Národné centrum zdravotníckych informácií.
 • Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009 Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999 – 2009 (PDF, 7,3 MB) (7,3 MB)
 
Publikácia poskytuje komplexnejší pohľad na vývoj úrazovosti v Slovenskej republike v rokoch 1999 – 2009 so zreteľom na deti a mládež. Vznikla v rámci plnenia úloh Národného programu starostlivosti o deti a dorast a Národného plánu na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike, ktorými sa napĺňajú odporúčania z dokumentu Svetovej zdravotníckej organizácie „ZDRAVIE 21 – zdravie pre všetkých v 21. storočí“ v problematike úrazovosti.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023