Dermatovenerológia

Štatistické výstupy prezentujú výsledky štatistického zisťovania z dermatovenerologických ambulancií - údaje o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov umožňuje vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2020
    • Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2020 (XLSX, 84 kB) (84 kB) Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2020 (ODS, 84 kB) (84 kB) Dátum publikovania 26.09.2021

  • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017
    Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 356 kB) (356 kB) Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (XLSX, 81 kB) (81 kB) Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017 (ODS, 41 kB) (41 kB)

  • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016
    Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 367 kB) (367 kB) Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 (XLSX, 59 kB) (59 kB) Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016 (ODS, 32 kB) (32 kB)

  • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015
    Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015 (PDF, 647 kB) (647 kB)

  • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2014
    Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2014 (PDF, 241 kB) (241 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2021