Dermatovenerológia

Štatistické výstupy prezentujú výsledky štatistického zisťovania z dermatovenerologických ambulancií - údaje o počte vyšetrených osôb na vybrané kožné ochorenia. Vyšetrené osoby sú triedené podľa pohlavia, vekového rozdelenia na deti a dospelých, diagnózy a podľa kraja sídla ambulancie.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov umožňuje vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti dermatovenerologickej ambulancie A (MZ SR) 9-01 za roky 2013- 2020
  • (84 kB) (84 kB) Dátum publikovania 26.09.2021

 • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2017
  (356 kB) (81 kB) (41 kB)

 • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2016
  (367 kB) (59 kB) (32 kB)

 • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2015
  (647 kB)

 • Činnosť dermatovenerologických ambulancií v SR 2014
  (241 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2021