Onkológia

Národný onkologický register SR, incidencia zhubných nádorov, lokalizácia ochorenia, úmrtnosť
očakávaný počet novodiagnostikovaných zhubných nádorov podľa diagnóz, pohlavia a vekových skupín (vypočítaný na základe údajov zdravotných poisťovní o uhradenej zdravotnej starostlivosti)
rádionuklidové vyšetrenia, chemoterapia, paliatívna liečba, protinádorové a nenádorové terapeutické výkony
Dátum poslednej aktualizácie: 25.01.2023