Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Výskyt a vývoj novopriznaných chorôb z povolania a hlásených ohrození chorobou z povolania podľa druhu ochorenia, pohlavia, vekových skupín, klasifikácie ekonomických činností, klasifikácie zamestnaní, diagnóz MKCH-10, príčinného faktoru a kategórie práce, kraja zdravotníckeho zariadenia či sídla organizácie, kde choroba vznikla.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania Z (MZ SR) 12-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 484 kB) (484 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2022 (ODS, 653 kB) (653 kB) Dátum publikovania: 10.05.2023
  • správa k publikovaným výstupom Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2022 (PDF, 359 kB) (359 kB) Dátum publikovania: 10.05.2023

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 273 kB) (237 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2021 (ODS, 613 kB) (613 kB) Dátum publikovania: 18.05.2022
  • správa k publikovaným výstupom Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2021 (PDF, 433 kB) (433 kB) Dátum publikovania: 18.05.2022

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 5,7 MB) (5,7 MB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020 (ODS, 616 kB) (616 kB) Dátum publikovania: 28.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2020 (PDF, 410 kB) (410 kB) Dátum publikovania: 28.5.2021

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 262 kB) (262 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019 (ODS, 186 kB) (186 kB) Aktualizované 28.5.2021
  • správa k publikovaným výstupom Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2019 (PDF, 273 kB) (273 kB) Dátum publikovania: 12.5.2020

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 264 kB) (264 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2018 (ODS, 189 kB) (189 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019
  • správa k publikovaným výstupom Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v Slovenskej republike 2018 (PDF, 105 kB) (105 kB) Dátum publikovania: 15.5.2019

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017
  Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017 (PDF, 695 kB) (695 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017 (XLSX, 118 kB) (118 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2017 (ODS, 92 kB) (92 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016
  Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 (PDF, 720 kB) (720 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 (XLSX, 142 kB) (142 kB) Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2016 (ODS, 80 kB) (80 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015
  Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2015 (PDF, 763 kB) (763 kB)

 • Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014
  Choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania v SR 2014 (PDF, 942 kB) (942 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 10.05.2023