Psychiatrická starostlivosť

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety prezentujú činnosť zdravotníckych zariadení v odbore psychiatria, gerontopsychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. Poskytujú prehľad o vyšetrených pacientoch v psychiatrických ambulanciách (podľa diagnózy, pohlavia a vekových skupín a z nich počet osôb s ochorením zisteným prvýkrát v živote) a hospitalizovaných pacientoch v ústavnej psychiatrickej starostlivosti (diagnózy, pre ktoré boli hospitalizovaní, vek a pohlavie, úmrtia hospitalizovaných pacientov a ďalšia psychiatrická starostlivosť po prepustení/preklade).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
 Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti ZS (MZ SR) 1-12
 

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 432 kB) (432 kB) Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 20.10.2023

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 432 kB) (432 kB) Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 07.09.2022

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 420 kB) (420 kB) Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 24.09.2021

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 402 kB) (402 kB) Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 372 kB) (372 kB) Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (ODS, 833 kB) (833 kB) Dátum publikovania: 20.10.2023

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 376 kB) (376 kB) Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (ODS, 831 kB) (831 kB) Dátum publikovania: 07.09.2022

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 372 kB) (372 kB) Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (ODS, 801 kB) (801 kB) Dátum publikovania: 24.09.2021

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 352 kB) (352 kB) Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (ODS, 757 kB) (757 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2022
  • správa k publikovaným výstupom Psychiatrická starostlivosť v SR 2022 (PDF, 521 kB) (521 kB) Dátum publikovania: 20.10.2023

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2021
  • správa k publikovaným výstupom Psychiatrická starostlivosť v SR 2021 (PDF, 527 kB) (527 kB) Dátum publikovania: 07.09.2022

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2020
  • správa k publikovaným výstupom Psychiatrická starostlivosť v SR 2020 (PDF, 443 kB) (443 kB) Dátum publikovania: 24.09.2021

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2019
  • správa k publikovaným výstupom Psychiatrická starostlivosť v SR 2019 (PDF, 471 kB) (471 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020

 • Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 325 kB) (325 kB) Ambulantná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (ODS, 280 kB) (280 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019

 • Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 307 kB) (307 kB) Ústavná psychiatrická starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (ODS, 268 kB) (268 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2017
  Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (PDF, 1,2 MB) (1,2 MB) Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (XLSX, 344 kB) (344 kB) Psychiatrická starostlivosť v SR 2017 (ODS, 308 kB) (308 kB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2016
  Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 (PDF, 3,0 MB) (3,0 MB) Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 (XLSX, 361 kB) (361 kB) Psychiatrická starostlivosť v SR 2016 (ODS, 214 kB) (214 kB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2015
  Psychiatrická starostlivosť v SR 2015 (PDF, 1,1 MB) (1,1 MB)

 • Psychiatrická starostlivosť v SR 2014
  Psychiatrická starostlivosť v SR 2014 (PDF, 900 kB) (900 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy
  • rok 2022 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 1,7 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 20.10.2023
  • rok 2021 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,1 MB) (2,1 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 2,0 MB) (2,0 MB) Dátum publikovania: 07.09.2022
  • rok 2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 1,8 MB) (1,8 MB) Dátum publikovania: 24.09.2021
  • rok 2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,2 MB) (2,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 1,8 MB) (1,8 MB) Dátum publikovania: 09.10.2020
  • rok 2018 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 25.11.2019
  • rok 2017 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia zdravotníckeho zariadenia a diagnózy (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 18.5.2019

 • Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska
  • rok 2022 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 857 kB) (857 kB) Dátum publikovania: 20.10.2023
  • rok 2021 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 07.09.2022
  • rok 2020 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 24.09.2021
  • rok 2019 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 869 kB) (869 kB) Dátum publikovania: 09.10.2020
  • rok 2018 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 700 kB) (700 kB) Dátum publikovania: 25.11.2019
  • rok 2017 Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (XLSX, 1,1 MB) (1,1 MB) Hospitalizácie v ústavnej psychiatrickej starostlivosti podľa územia trvalého bydliska (ODS, 706 kB) (706 kB) Dátum publikovania: 18.5.2019

 • Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2022
  Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2022 (XLSX, 1,0 MB) (1,0 MB) Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01 za roky 2013 - 2022 (ODS, 941 kB) (941 kB) Dátum publikovania: 20.10.2023

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2023