Vrodené chyby

Vrodené chyby v populácii patria medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte detí s vrodenou chybou za daný rok, a to podľa orgánového postihnutia (skupiny diagnóz XVII. kapitoly a iných registrovaných diagnóz MKCH-10), i podľa frekvencie jednotlivých vrodených chýb. Väčšina ukazovateľov u detí je triedená podľa územia trvalého bydliska matky. Prináša tiež informáciu o vývoji novodiagnostikovaných vrodených chýb u detí ročne (incidencia).
 
 
 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (183 kB) (325 kB) Dátum publikovania: 19.10.2021

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (180 kB) (324 kB) Dátum publikovania: 4.12.2020

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017
  • publikačné tabuľkové výstupy (184 kB) (325 kB) Dátum publikovania: 4.12.2020

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016
  • publikačné tabuľkové výstupy (189 kB) (316 kB) Dátum publikovania: 1.12.2020

 • Vrodené chyby v SR 2015 (4,1 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2014 (2,4 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2013 (3,6 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2012 (2,4 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 20.10.2021