Vrodené chyby

Vrodené chyby v populácii patria medzi dôležité ukazovatele zdravotného stavu obyvateľstva. Publikačný tabuľkový výstup obsahuje údaje o absolútnom i relatívnom (incidencia) počte detí s vrodenou chybou za daný rok, a to podľa orgánového postihnutia (skupiny diagnóz XVII. kapitoly a iných registrovaných diagnóz MKCH-10), i podľa frekvencie jednotlivých vrodených chýb. Väčšina ukazovateľov u detí je triedená podľa územia trvalého bydliska matky. Prináša tiež informáciu o vývoji novodiagnostikovaných vrodených chýb u detí ročne (incidencia).
 
 
 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 225 kB) (225 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2021 (ODS, 345 kB) (345 kB) Dátum publikovania: 16.11.2023

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 193 kB) (193 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2020 (ODS, 340 kB) (340 kB) Dátum publikovania: 16.11.2023

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 183 kB) (183 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2019 (ODS, 325 kB) (325 kB) Dátum publikovania: 19.10.2021

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 180 kB) (180 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2018 (ODS, 324 kB) (324 kB) Dátum publikovania: 4.12.2020

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017 (XLSX, 184 kB) (184 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2017 (ODS, 325 kB) (325 kB) Dátum publikovania: 4.12.2020

 • Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016
  • publikačné tabuľkové výstupy Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016 (XLSX, 189 kB) (189 kB) Vrodené chyby v Slovenskej republike 2016 (ODS, 316 kB) (316 kB) Dátum publikovania: 1.12.2020

 • Vrodené chyby v SR 2015 Vrodené chyby v SR 2015 (PDF, 4,1 MB) (4,1 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2014 Vrodené chyby v SR 2014 (PDF, 2,4 MB) (2,4 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2013 Vrodené chyby v SR 2013 (PDF, 3,6 MB) (3,6 MB)

 • Vrodené chyby v SR 2012 Vrodené chyby v SR 2012 (PDF, 2,4 MB) (2,4 MB)

Dátum poslednej aktualizácie: 20.11.2023