Zubnolekárska starostlivosť

Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte evidovaných osôb a osôb, ktoré absolvovali preventívnu zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia 12-ročných a 15-ročných detí a počte výkonov zubného lekárstva.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 203 kB) (203 kB) Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (ODS, 772 kB) (772 kB) Dátum publikovania: 05.12.2023
  • správa k publikovaným výstupom Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (PDF, 477 kB) (477 kB) Dátum publikovania: 05.12.2023

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 196 kB) (196 kB) Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (ODS, 738 kB) (738 kB) Dátum publikovania: 19.01.2023
  • správa k publikovaným výstupom Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (PDF, 475 kB) (475 kB) Dátum publikovania: 19.01.2023

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 199 kB) (199 kB) Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (ODS, 717 kB) (717 kB) Dátum publikovania: 24.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (PDF, 397 kB) (397 kB) Dátum publikovania: 24.11.2021

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 164 kB) (164 kB) Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (ODS, 390 kB) (390 kB) Dátum publikovania: 18.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (PDF, 326 kB) (326 kB) Dátum publikovania: 04.3.2021

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 166 kB) (166 kB) Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (ODS, 83 kB) (83 kB) Dátum publikovania: 3.1.2020

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017
  Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (PDF, 221 kB) (221 kB) Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (XLSX, 43 kB) (43 kB) Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017 (ODS, 28 kB) (28 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016
  Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 (PDF, 214 kB) (214 kB) Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 (XLSX, 41 kB) (41 kB) Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016 (ODS, 26 kB) (26 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015
  Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015 (PDF, 202 kB) (202 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014
  Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014 (PDF, 212 kB) (212 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2022
  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2022 (XLSX, 72 kB) (72 kB) Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2022 (ODS, 81 kB) (81 kB) Dátum publikovania: 05.12.2023

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 05.12.2023