Zubnolekárska starostlivosť

Informuje o činnosti ambulancií zubného lekárstva a stomatologickej starostlivosti o deti, dorast a dospelých. Prináša údaje o počte evidovaných osôb a osôb, ktoré absolvovali preventívnu zubnolekársku prehliadku. Vypovedá o indexe orálneho zdravia 12-ročných a 15-ročných detí a počte výkonov zubného lekárstva.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva A (MZ SR) 8-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (199 kB) (717 kB) Dátum publikovania: 24.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom (397 kB) Dátum publikovania: 24.11.2021

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (164 kB) (390 kB) Dátum publikovania: 18.2.2021
  • správa k publikovaným výstupom (326 kB) Dátum publikovania: 04.3.2021

 • Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (166 kB) (83 kB) Dátum publikovania: 3.1.2020

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2017
  (221 kB) (43 kB) (28 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2016
  (214 kB) (41 kB) (26 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2015
  (202 kB)

 • Zubnolekárska starostlivosť v SR 2014
  (212 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie zubného lekárstva za roky 2013 - 2020
  • (60 kB) (63 kB) Dátum publikovania: 24.11.2021

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021