Pohlavné choroby

Publikačné tabuľkové výstupy prinášajú informácie o výskyte sexuálne prenosných ochorení (syfilis, gonokoková infekcia a iné prevažne sexuálne prenosné choroby) a vývoji ochorení od roku 2004. Okrem diagnózy ochorenia a druhu liečby sa sledujú údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie pohlavnej choroby, Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami vedený  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
 
 
 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 354 kB) (354 kB) Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 31.07.2023
  • správa k publikovaným výstupom Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2022 (PDF, 417 kB) (417 kB) Dátum publikovania: 31.07.2023

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 304 kB) (304 kB) Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,7 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 25.08.2022
  • správa k publikovaným výstupom Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2021 (PDF, 399 kB) (399 kB) Dátum publikovania: 25.08.2022

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 311 kB) (311 kB) Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 02.08.2021
  • správa k publikovaným výstupom Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020 (PDF, 395 kB) (395 kB) Dátum publikovania: 02.08.2021

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 289 kB) (289 kB) Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 15.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019 (PDF, 348 kB) (348 kB) Dátum publikovania: 15.10.2020

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 280 kB) (280 kB) Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018 (ODS, 224 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 21.8.2019
  • správa k publikovaným výstupom Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018 (PDF, 451 kB) (451 kB) Dátum publikovania: 21.8.2019

 • Pohlavné choroby v SR 2017
  Pohlavné choroby v SR 2017 (PDF, 272 kB) (272 kB) Pohlavné choroby v SR 2017 (XLSX, 75 kB) (75 kB) Pohlavné choroby v SR 2017 (ODS, 35 kB) (35 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2016
  Pohlavné choroby v SR 2016 (PDF, 854 kB) (854 kB) Pohlavné choroby v SR 2016 (XLSX, 98 kB) (98 kB) Pohlavné choroby v SR 2016 (ODS, 46 kB) (46 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2015
  Pohlavné choroby v SR 2015 (PDF, 615 kB) (615 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2014
  Pohlavné choroby v SR 2014 (PDF, 280 kB) (280 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 31.07.2023