Pohlavné choroby

Publikačné tabuľkové výstupy prinášajú informácie o výskyte sexuálne prenosných ochorení (syfilis, gonokoková infekcia a iné prevažne sexuálne prenosné choroby) a vývoji ochorení od roku 2004. Okrem diagnózy ochorenia a druhu liečby sa sledujú údaje o pacientovi, ako sú pohlavie, veková skupina, rodinný a pracovný stav a kraj trvalého bydliska.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Hlásenie pohlavnej choroby, Národný register pacientov s prenosnými ochoreniami vedený  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici
 
 
 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (311 kB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 02.08.2021
  • správa k publikovaným výstupom (395 kB) Dátum publikovania: 02.08.2021

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (289 kB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 15.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom (348 kB) Dátum publikovania: 15.10.2020

 • Pohlavné choroby v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (280 kB) (224 kB) Dátum publikovania: 21.8.2019
  • správa k publikovaným výstupom (451 kB) Dátum publikovania: 21.8.2019

 • Pohlavné choroby v SR 2017
  (272 kB) (75 kB) (35 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2016
  (854 kB) (98 kB) (46 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2015
  (615 kB)

 • Pohlavné choroby v SR 2014
  (280 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 03.08.2021