Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety poskytujú prehľad o počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa druhu zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike, počte pracovných miest v povolaniach zdravotníckych pracovníkov podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania útvaru. Prehľad je doplnený údajmi o počte postelí v ústavných zdravotníckych zariadeniach, počte denných miest a počte návštev v ambulanciách podľa odborného zamerania útvaru.
 
Datasety obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj:
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
Ročné výkazy zaznamenávajúce počet návštev pacientov a denných miest v odborných útvaroch poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
 
Metodické pokyny zberu jednotlivých zisťovaní

 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2022
  správa k publikovaným výstupom Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2022 (PDF, 625 kB) (625 kB) Dátum publikovania: 21.12.2023


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2022
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2022 (XLSX, 477 kB) (477 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2022 (ODS, 311 kB) (311 kB) Dátum publikovania: 21.12.2023
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2022
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2022 (XLSX, 2,9 MB) (2,9 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2021 (ODS, 2,6 MB) (2,6 MB) Dátum publikovania: 21.12.2023


 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2021
  správa k publikovaným výstupom Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2021 (PDF, 626 kB) (626 kB) Dátum publikovania: 15.12.2022


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2021
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2021 (XLSX, 474 kB) (474 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2021 (ODS, 312 kB) (312 kB) Dátum publikovania: 15.12.2022
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2021
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2021 (XLSX, 2,9 MB) (2,9 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 15.12.2022


 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2020
  správa k publikovaným výstupom Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2020 (PDF, 626 kB) (626 kB) Dátum publikovania: 16.12.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2020
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2020 (XLSX, 472 kB) (472 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2020 (ODS, 309 kB) (309 kB) Dátum publikovania: 16.12.2021
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020 (XLSX, 3,0 MB) (3,0 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020 (ODS, 1,7 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 16.12.2021


 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2019
  správa k publikovaným výstupom Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2019 (PDF, 628 kB) (628 kB) Dátum publikovania: 12.02.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2019
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2019 (XLSX, 199 kB) (199 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2019 (ODS, 171 kB) (171 kB) Dátum publikovania: 02.02.2021
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2019
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2019 (XLSX, 2,9 MB) (2,9 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2019 (ODS, 3,0 MB) (3,0 MB) Dátum publikovania: 02.02.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018 (XLSX, 193 kB) (193 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018 (ODS, 175 kB) (175 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018 (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 18.11.2019


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017 (XLSX, 189 kB) (189 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017 (ODS, 168 kB) (168 kB) Dátum publikovania: 26.10.2018
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 26.10.2018


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2016
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2016 (XLSX, 185 kB) (185 kB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2016 (ODS, 167 kB) (167 kB) Dátum publikovania: 16.02.2018
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2016
  Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2016 (XLSX, 1,7 MB) (1,7 MB) Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2016 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 16.02.2018

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 24.12.2023