Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Publikačné tabuľkové výstupy a štruktúrované datasety poskytujú prehľad o počte poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa druhu zdravotníckeho zariadenia v Slovenskej republike, počte pracovných miest v povolaniach zdravotníckych pracovníkov podľa druhu zdravotníckeho zariadenia a odborného zamerania útvaru. Prehľad je doplnený údajmi o počte postelí v ústavných zdravotníckych zariadeniach, počte denných miest a počte návštev v ambulanciách podľa odborného zamerania útvaru.
 
Datasety obsahujú popis štruktúry údajov a metadáta. Umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj:
Národný register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01
Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
Ročné výkazy zaznamenávajúce počet návštev pacientov a denných miest v odborných útvaroch poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach
 
Metodické pokyny zberu jednotlivých zisťovaní

 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2020
  správa k publikovaným výstupom (626 kB) Dátum publikovania: 16.12.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2020
  (472 kB) (309 kB) Dátum publikovania: 16.12.2021
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2020
  (3,0 MB) (1,7 MB) Dátum publikovania: 16.12.2021


 • Sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti Slovenskej republiky 2019
  správa k publikovaným výstupom (628 kB) Dátum publikovania: 12.02.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2019
  (199 kB) (171 kB) Dátum publikovania: 02.02.2021
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2019
  (2,9 MB) (3,0 MB) Dátum publikovania: 02.02.2021


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2018
  (193 kB) (175 kB) Dátum publikovania: 18.11.2019
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2018
  (2,0 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 18.11.2019


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2017
  (189 kB) (168 kB) Dátum publikovania: 26.10.2018
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2017
  (1,7 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 26.10.2018


 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy zdravotníckych zariadení za rok 2016
  (185 kB) (167 kB) Dátum publikovania: 16.02.2018
 • Prehľad siete zdravotnej starostlivosti – druhy a odborné zameranie útvarov v zdravotníckych zariadeniach za rok 2016
  (1,7 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 16.02.2018

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 16.12.2021