Kúpeľná starostlivosť

Publikačné tabuľkové výstupy ponúkajú prehľad o vývoji a stave kúpeľnej starostlivosti v Slovenskej republike. Údaje o počte odliečených pacientov (tuzemci, cudzinci), ktorí ukončili liečebný pobyt v kúpeľoch, sú triedené podľa indikačných skupín, spôsobu hradenia pobytu, diagnózy či dĺžky pobytu. Informácie o liečených cudzincoch sú uvedené podľa krajiny ich bydliska. Výstupy obsahujú vývoj vybraných ukazovateľov od roku 2009.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12
 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
 
 
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 554 kB) (554 kB) Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 07.08.2023
  • správa k publikovaným výstupom Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2022 (PDF, 471 kB) (471 kB) Dátum publikovania: 07.08.2023
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 540 kB) (540 kB) Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 25.05.2022
  • správa k publikovaným výstupom Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2021 (PDF, 453 kB) (453 kB) Dátum publikovania: 25.05.2022
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 424 kB) (424 kB) Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 28.7.2021
  • správa k publikovaným výstupom Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020 (PDF, 438 kB) (438 kB) Dátum publikovania: 28.7.2021
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 389 kB) (389 kB) Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (ODS, 967 kB) (967 kB) Dátum publikovania: 24.8.2020
  • správa k publikovaným výstupom Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019 (PDF, 179 kB) (179 kB) Dátum publikovania: 24.8.2020
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 440 kB) (440 kB) Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (ODS, 340 kB) (340 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2018 (PDF, 473 kB) (473 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 
 • Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni za roky 2013 – 2022 (XLSX, 23 kB) (23 kB) Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni za roky 2013 – 2022 (ODS, 18 kB) (18 kB) Dátum publikovania: 07.08.2023
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 07.08.2023