Kúpeľná starostlivosť

Publikačné tabuľkové výstupy ponúkajú prehľad o vývoji a stave kúpeľnej starostlivosti v Slovenskej republike. Údaje o počte odliečených pacientov (tuzemci, cudzinci), ktorí ukončili liečebný pobyt v kúpeľoch, sú triedené podľa indikačných skupín, spôsobu hradenia pobytu, diagnózy či dĺžky pobytu. Informácie o liečených cudzincoch sú uvedené podľa krajiny ich bydliska. Výstupy obsahujú vývoj vybraných ukazovateľov od roku 2009.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe ZS (MZ SR) 3-12
 Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch P (MZ SR) 3-01
 
 
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (424 kB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 28.7.2021
  • správa k publikovaným výstupom (438 kB) Dátum publikovania: 28.7.2021
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (389 kB) (967 kB) Dátum publikovania: 24.8.2020
  • správa k publikovaným výstupom (179 kB) Dátum publikovania: 24.8.2020
 • Kúpeľná starostlivosť v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (440 kB) (340 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (473 kB) Dátum publikovania: 19.6.2019

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.
 
 • Ročný výkaz o prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľnej liečebni za roky 2013 – 2020
  • (22 kB) (17 kB) Dátum publikovania: 02.09.2021
 
 
Dátum poslednej aktualizácie: 03.09.2021