Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu

Publikačné tabuľkové výstupy a datasety prinášajú prierez ukazovateľov zdravotného stavu zameraných na monitorovanie výskytu poškodenia zdravia spôsobeného konzumáciou alkoholu. Ukazovatele sú sledované v rámci vykonávaných štatistických zisťovaní v ambulantnej aj ústavnej zdravotnej starostlivosti.
NCZI prispieva k plneniu úloh stanovených v Národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom na roky 2013 – 2020.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj:Ročný výkaz o činnosti psychiatrickej ambulancie A (MZ SR) 4-01
 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 Správa o rodičke Z (MZ SR) 4-12
 Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia ZS (MZ SR) 2-12
 


 • Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2021
  • správa k publikovaným výstupom Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2021 (PDF, 440 kB) (440 kB) Dátum publikovania: 31.01.2023

 • Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2020
  • správa k publikovaným výstupom Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2020 (PDF, 539 kB) (539 kB) Dátum publikovania: 25.08.2021

 • Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019
  • správa k publikovaným výstupom Poškodenie zdravia konzumáciou alkoholu v Slovenskej republike 2019 (PDF, 361 kB) (361 kB) Dátum publikovania: 12.11.2020

 • Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2021
  Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2021 (XLSX, 446 kB) (446 kB) Vyšetrené osoby na poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu v psychiatrických ambulanciách za roky 2011 – 2021 (ODS, 707 kB) (707 kB) Dátum publikovania: 31.01.2023

 • Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2021
  Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2021 (XLSX, 2,0 MB) (2,0 MB) Hospitalizácie na ochorenia, pri ktorých je hlavnou príčinou ich vzniku alkohol za roky 2014 – 2021 (ODS, 2,2 MB) (2,2 MB) Aktualizované: 31.01.2023

 • Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2020
  Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2020 (XLSX, 123 kB) (123 kB) Rodičky užívajúce alkohol počas tehotenstva za roky 2011 – 2020 (ODS, 493 kB) (493 kB) Dátum publikovania: 31.01.2023

 • Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2021
  Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2021 (XLSX, 157 kB) (157 kB) Samovraždy a samovražedné pokusy za prítomnosti alkoholu alebo návykovej (psychotropnej) látky za roky 2011 – 2021 (ODS, 766 kB) (766 kB) Dátum publikovania: 31.01.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 31.01.2023