Posteľový fond

Výstupy zachytávajú stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch, počtom hospitalizovaných, percentom využitia postelí, personálnym zabezpečením lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. Údaje sa sledujú podľa odborného zamerania lôžkového útvaru.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (232 kB) (597 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (205 kB) (548 kB) Dátum publikovania: 05.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom (504 kB) Dátum publikovania: 05.10.2020, Aktualizované: 26.10.2020

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (187 kB) (173 kB) Dátum publikovania: 12.11.2019

 • Posteľový fond v SR 2017
  (486 kB) (169 kB) (136 kB)

 • Posteľový fond v SR 2016
  (1,6 MB) (197 kB) (129 kB)

 • Posteľový fond v SR 2015
  (568 kB)

 • Posteľový fond v SR 2014
  (531 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za roky 2013 – 2020
  (505 kB) (612 kB) Dátum publikovania: 02.09.2021


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 03.09.2021