Posteľový fond

Výstupy zachytávajú stav posteľového fondu zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike a krajoch. Posteľový fond je charakterizovaný počtom postelí, priemerným ošetrovacím časom v dňoch, počtom hospitalizovaných, percentom využitia postelí, personálnym zabezpečením lekármi, sestrami a ďalšími ukazovateľmi. Údaje sa sledujú podľa odborného zamerania lôžkového útvaru.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia P (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Posteľový fond v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 273 kB) (273 kB) Posteľový fond v Slovenskej republike 2022 (ODS, 662 kB) (662 kB) Dátum publikovania: 31.10.2023

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Posteľový fond v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 262 kB) (262 kB) Posteľový fond v Slovenskej republike 2021 (ODS, 630 kB) (630 kB) Dátum publikovania: 12.10.2022

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Posteľový fond v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 232 kB) (232 kB) Posteľový fond v Slovenskej republike 2020 (ODS, 597 kB) (597 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Posteľový fond v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 205 kB) (205 kB) Posteľový fond v Slovenskej republike 2019 (ODS, 548 kB) (548 kB) Dátum publikovania: 05.10.2020
  • správa k publikovaným výstupom Posteľový fond v Slovenskej republike 2019 (PDF, 504 kB) (504 kB) Dátum publikovania: 05.10.2020, Aktualizované: 26.10.2020

 • Posteľový fond v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Posteľový fond v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 187 kB) (187 kB) Posteľový fond v Slovenskej republike 2018 (ODS, 173 kB) (173 kB) Dátum publikovania: 12.11.2019

 • Posteľový fond v SR 2017
  Posteľový fond v SR 2017 (PDF, 486 kB) (486 kB) Posteľový fond v SR 2017 (XLSX, 169 kB) (169 kB) Posteľový fond v SR 2017 (ODS, 136 kB) (136 kB)

 • Posteľový fond v SR 2016
  Posteľový fond v SR 2016 (PDF, 1,6 MB) (1,6 MB) Posteľový fond v SR 2016 (XLSX, 197 kB) (197 kB) Posteľový fond v SR 2016 (ODS, 129 kB) (129 kB)

 • Posteľový fond v SR 2015
  Posteľový fond v SR 2015 (PDF, 568 kB) (568 kB)

 • Posteľový fond v SR 2014
  Posteľový fond v SR 2014 (PDF, 531 kB) (531 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za roky 2013 – 2022
  Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za roky 2013 – 2022 (XLSX, 621 kB) (621 kB) Ročný výkaz o posteľovom fonde zdravotníckeho zariadenia za roky 2013 – 2022 (ODS, 765 kB) (765 kB) Dátum publikovania: 31.10.2023


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 31.10.2023