Pracovníci v zdravotníctve

Výstupy informujú o počte a vekovej a vzdelanostnej štruktúre pracovníkov v zdravotníctve SR. Uvádza sa počet fyzických osôb v evidenčnom počte na konci sledovaného roka v jednotlivých zdravotníckych i nezdravotníckych povolaniach.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve M (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022
  Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022 (PDF, 362 kB) (362 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 293 kB) (293 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022 (ODS, 658 kB) (658 kB) Dátum publikovania: 12.12.2023

 • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021
  Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021 (PDF, 361 kB) (361 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 295 kB) (295 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021 (ODS, 638 kB) (638 kB) Dátum publikovania: 05.12.2022

 • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020
  Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020 (PDF, 435 kB) (435 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 274 kB) (274 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020 (ODS, 530 kB) (530 kB) Dátum publikovania: 31.01.2022

 • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
  Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019 (PDF, 177 kB) (177 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 241 kB) (241 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019 (ODS, 535 kB) (535 kB) Dátum publikovania: 01.02.2021

 • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
  Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 318 kB) (318 kB) Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018 (ODS, 203 kB) (203 kB) Dátum publikovania: 13.12.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2023