Pracovníci v zdravotníctve

Výstupy informujú o počte a vekovej a vzdelanostnej štruktúre pracovníkov v zdravotníctve SR. Uvádza sa počet fyzických osôb v evidenčnom počte na konci sledovaného roka v jednotlivých zdravotníckych i nezdravotníckych povolaniach.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve M (MZ SR) 1-01
 Ročný výkaz o počte a štruktúre štátnych zamestnancov v zdravotníctve M (MZ SR) 4-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

  • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
    (177 kB) (241 kB) (535 kB) Dátum publikovania: 01.02.2021

  • Pracovníci v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
    (318 kB) (203 kB) Dátum publikovania: 13.12.2019


Dátum poslednej aktualizácie: 01.02.2021