Všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Výstupy zobrazujú údaje o počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia, o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytujú tiež informácie o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019
  (366 kB) (365 kB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 31.03.2021

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (310 kB) (247 kB) Dátum publikovania: 27.12.2019

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017
  (609 kB) (197 kB) (114 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016
  (654 kB) (192 kB) (110 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015
  (714 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2014
  (396 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2019
  • (162 kB) (162 kB) Dátum publikovania: 31.03.2021

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 06.04.2021