Všeobecná starostlivosť o deti a dorast

Výstupy zobrazujú údaje o počte sledovaných detí a dorastu v ambulanciách na vybrané ochorenia, o počte návštev, vykonaných vyšetrení a preventívnych prehliadok vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast podľa krajov a vekových skupín. Poskytujú tiež informácie o počte plne dojčených detí do konca prvého až šiesteho mesiaca.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast A (MZ SR) 5-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2022
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2022 (PDF, 415 kB) (415 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2022 (XLSX, 406 kB) (406 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2022 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 20.11.2023

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2021
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2021 (PDF, 454 kB) (454 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2021 (XLSX, 418 kB) (418 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 10.11.2022

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2020
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2020 (PDF, 452 kB) (452 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2020 (XLSX, 399 kB) (399 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2020 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 12.11.2021

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019 (PDF, 366 kB) (366 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019 (XLSX, 365 kB) (365 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2019 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 31.03.2021

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 310 kB) (310 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v Slovenskej republike 2018 (ODS, 247 kB) (247 kB) Dátum publikovania: 27.12.2019

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (PDF, 609 kB) (609 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (XLSX, 197 kB) (197 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2017 (ODS, 114 kB) (114 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 (PDF, 654 kB) (654 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 (XLSX, 192 kB) (192 kB) Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2016 (ODS, 110 kB) (110 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2015 (PDF, 714 kB) (714 kB)

 • Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2014
  Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR 2014 (PDF, 396 kB) (396 kB)

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2022
  • Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2022 (XLSX, 212 kB) (212 kB) Ročný výkaz o činnosti všeobecnej ambulancie pre deti a dorast za roky 2013 - 2022 (ODS, 220 kB) (220 kB) Dátum publikovania: 16.11.2023

Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 20.11.2023