Web aplikácia ISZI

Vážený respondent štatistických informácií a iných údajov zbieraných prostredníctvom ISZI,
dovoľujeme si Vás týmto informovať, že pravidelné výročné oslovenia týkajúce sa hlásenia údajov formou štatistických zisťovaní, hlásení zdravotného stavu a hlásení údajov do registrov obdržíte v prvých mesiacoch roku 2024 z dôvodu potreby nasadenia nevyhnutných úprav vo webovej aplikácii ISZI.
Zasielanie štatistických údajov prostredníctvom očakávaných výkazov dostupných vo webovej aplikácii ISZI bude možné, avšak upozorňujeme, že do času nasadenia úprav je nevyhnutné výkazy a hlásenia vyplniť a odoslať a teda odporúčame neukladať rozpracované výkazy a hlásenia a neodchádzať z aplikácie pred odoslaním výkazu. Ostatné funkcionality ostávajú zachované.
Za uvedený stav a s tým súvisiace obmedzenia sa ospravedlňujeme a ďakujeme za porozumenie.

Prípadné e-mailové dotazy môžete smerovať na podatelna@nczisk.sk.
 
NCZI
Dátum poslednej aktualizácie: 03.01.2024