Neurológia

Výstupy prinášajú údaje o počte evidovaných osôb na vybrané ochorenia nervového systému v neurologických ambulanciách a tiež o počte novodiagnostikovaných osôb. Sledované ochorenia sú napr. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, epilepsia, migréna, mozgové ischémie a ďalšie. Informujú aj o počte návštev a dispenzarizovaných osôb.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie A (MZ SR) 18-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov umožňuje vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2022
    • Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 179 kB) (179 kB) Ročný výkaz o činnosti neurologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (ODS, 228 kB) (228 kB) Dátum publikovania: 18.09.2023

Dátum poslednej aktualizácie: 18.09.2023