aktuality

25.01.2023

NCZI: Počet novodiagnostikovaných zhubných nádorov v Slovenskej republike

Onkologické ochorenia sú dlhodobo druhou najčastejšou príčinou hospitalizácii a nebyť COVID-19, aj úmrtí na Slovensku. Podľa najnovších údajov a výpočtov Národného centra zdravotníckych informácii pribudlo najviac prípadov rakoviny kože, kolorekta a prsníka.
viac >>
25.01.2023

Činnosť oftalmologických ambulancií v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 25. január 2023 – Oftalmologické ambulancie v roku 2021 sledovali vyše 730-tis. pacientov a nahlásili viac ako 1,7 mil. ich návštev. Medzi najčastejšie novozistené diagnózy u dospelých pacientov patrili glaukómy (zelený zákal), u detí a mladistvých to boli strabizmus (škúlenie) a amblyopie (tupozrakosť).
viac >>
18.01.2023

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 18. január 2023 – Z najnovšej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií vyplýva, že v roku 2021 absolvovalo preventívnu zubnú prehliadku 45 percent evidovaných osôb. Z tohto počtu bolo potrebné ošetriť chrup až 67 percentám pacientov. Zo všetkých päťročných detí, ktoré boli v roku 2021 v systematickej starostlivosti zubnej ambulancie, bolo 45 percent bez zubného kazu. Štatistika zachytáva aj hodnoty indexu orálneho zdravia u 12-ročných a 15-ročných detí, ktoré klesli na historicky najnižšiu hodnotu od roku 2009.
viac >>