aktuality

07.12.2021

Zubnolekárska starostlivosť v Slovenskej republike 2020

Bratislava, 7. december 2021 – Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií v roku 2020 absolvovalo preventívnu prehliadku u zubného lekára len 41 % pacientov, pričom následné ošetrenie chrupu po prehliadke bolo potrebné až u 66 % z nich. Medziročný pokles počtu vykonaných preventívnych prehliadok, ako aj celkový pokles návštevnosti v zubných ambulanciách, bol ovplyvnený opatreniami súvisiacimi s prevenciou proti šíreniu ochorenia COVID-19.
viac >>
02.12.2021

Činnosť kardiologických ambulancií v slovenskej republike 2020

Bratislava, 1. december 2021 – Počet pravidelne sledovaných pacientov, ako aj počet návštev v kardiologických ambulanciách v minulom roku mierne klesol. Pacienti sa liečili najmä na hypertenzné choroby, ischemické choroby srdca a poruchy srdcového rytmu.
viac >>
14.11.2021

Po dopravnej nehode končia v nemocnici najčastejšie mladí muži

Národné centrum zdravotníckych informácií eviduje za uplynulý rok 3 538 úrazov vzniknutých pri dopravnej nehode s následnou hospitalizáciou, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 377 hospitalizovaných osôb menej. V prípade hospitalizácií pacientov z dát vyplynulo, že muži boli hospitalizovaní dvakrát častejšie ako ženy. V ústavnej starostlivosti bolo hospitalizovaných 67 % mužov (v počte 2 388). Ženy tvoria zvyšok, konkrétne 33 % prípadov (v počte 1 150).
viac >>