aktuality

08.08.2022

Hospitalizácie na úrazy a ich príčiny v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 8. august 2022 - Obmedzená mobilita obyvateľov počas pretrvávajúcej pandémie COVID-19 v roku 2021 sa pravdepodobne premietla do nižšieho počtu hospitalizovaných pacientov s úrazmi. Oproti poslednému roku pred pandémiou (2019) klesol vlani počet hospitalizácií spôsobených úrazmi až o 25,2 %. Na následky úrazu pri dopravnej nehode boli najčastejšie hospitalizovaní bicyklisti.
viac >>
05.08.2022

Tuberkulóza v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 5. august 2022 – Počet diagnostikovaných prípadov tuberkulózy na Slovensku naďalej klesá. Do Národného registra tuberkulózy, ktorý vedie Národné centrum zdravotníckych informácií, bolo v roku 2021 nahlásených 137 osôb s týmto ochorením, čo bolo o 21 prípadov menej ako v roku 2020.
viac >>
04.08.2022

Štatistika hospitalizovaných v Slovenskej republike v roku 2021

Bratislava, 2. august 2022 – V roku 2021 boli v slovenských nemocniciach pacienti najčastejšie hospitalizovaní s chorobami obehovej sústavy, nádorovými ochoreniami a chorobami dýchacej sústavy. Na nemocničnom lôžku strávili priemerne 6,5 dňa. Tieto údaje vyplývajú z ostatnej štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií, ktorá mapuje hospitalizácie podľa diagnóz, pohlavia, veku pacienta územia zdravotníckeho zariadenia, ako aj odborného zamerania posteľových útvarov.
viac >>