Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve

Výstupy prinášajú údaje o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve na území Slovenskej republiky (štátni a neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné). Zobrazujú štruktúru nákladov, výnosov a výsledok hospodárenia podľa zriaďovateľa a právnej formy organizácie, formy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ústavná, ambulantná a lekárenská).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 2-01
  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 1-04
  Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 3-12
 

  • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
    • publikačné tabuľkové výstupy (74 kB) (199 kB) Aktualizované 5.5.2021

  • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
    • publikačné tabuľkové výstupy (74 kB) (66 kB) Dátum publikovania: 3.2.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 06.05.2021