Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve

Výstupy prinášajú údaje o finančnom hospodárení organizácií pôsobiacich v zdravotníctve na území Slovenskej republiky (štátni a neštátni poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a iné). Zobrazujú štruktúru nákladov, výnosov a výsledok hospodárenia podľa zriaďovateľa a právnej formy organizácie, formy poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ústavná, ambulantná a lekárenská).
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 2-01
  Štvrťročný výkaz o ekonomike organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 1-04
  Mesačný výkaz o ekonomike vybraných organizácií v zdravotníctve E (MZ SR) 3-12
 

 • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 68 kB) (68 kB) Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2022 (ODS, 144 kB) (144 kB) Dátum publikovania: 21.12.2023

 • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 72 kB) (72 kB) Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2021 (ODS, 195 kB) (195 kB) Dátum publikovania: 20.12.2022

 • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 73 kB) (73 kB) Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2020 (ODS, 73 kB) (237 kB) Aktualizované 16.12.2021

 • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 74 kB) (74 kB) Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2019 (ODS, 199 kB) (199 kB) Aktualizované 5.5.2021

 • Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 74 kB) (74 kB) Vybrané ekonomické ukazovatele v zdravotníctve v Slovenskej republike 2018 (ODS, 66 kB) (66 kB) Dátum publikovania: 3.2.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 22.12.2022