Hematológia a transfúziológia

Informuje o počte návštev, vyšetrení a výkonov v hematologických a transfúziologických ambulanciách. Počet dispenzarizovaných a evidovaných pacientov je uvedený podľa pohlavia a vekových skupín. U dispenzarizovaných pacientov sa sledujú závažné anémie, hemofílie, trombocytopatie, vrodené a získané trombofilné stavy a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie A (MZ SR) 22-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov umožňuje vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2020
    • Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2020 (XLSX, 361 kB) (361 kB) Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2020 (ODS, 322 kB) (322 kB) Dátum publikovania: 23.09.2021

Dátum poslednej aktualizácie: 27.09.2021