Hematológia a transfúziológia

Informuje o počte návštev, vyšetrení a výkonov v hematologických a transfúziologických ambulanciách. Počet dispenzarizovaných a evidovaných pacientov je uvedený podľa pohlavia a vekových skupín. U dispenzarizovaných pacientov sa sledujú závažné anémie, hemofílie, trombocytopatie, vrodené a získané trombofilné stavy a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie A (MZ SR) 22-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Dataset agregovaných štruktúrovaných údajov umožňuje vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2021
    • Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 370 kB) (370 kB) Ročný výkaz o činnosti hematologickej a transfúziologickej ambulancie za roky 2013 – 2021 (ODS, 359 kB) (359 kB) Dátum publikovania: 09.09.2022

Dátum poslednej aktualizácie: 09.09.2022