Chirurgia

Výstupy poskytujú údaje o počte návštev pacientov a vybraných výkonoch v chirurgických ambulanciách, výkonoch uskutočňovaných v rámci jednodňovej starostlivosti a informácie o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, či počte operovaných pacientov v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie A (MZ SR)  12-01
 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2020
  • (43 kB) (35 kB) Dátum publikovania: 30.08.2021
 • Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2019
  • (2,0 MB) (1,8 MB) Dátum publikovania: 29.10.2020
 • Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2019
  • (1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 29.10.2020

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017
  (555 kB) (183 kB) (116 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016
  (1,6 MB) (175 kB) (107 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015
  (439 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014
  (464 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 30.08.2021