Chirurgia

Výstupy poskytujú údaje o počte návštev pacientov a vybraných výkonoch v chirurgických ambulanciách, výkonoch uskutočňovaných v rámci jednodňovej starostlivosti a informácie o počte vybraných druhov operácií jednotlivých chirurgických odborov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, či počte operovaných pacientov v rámci neodkladnej chirurgickej pomoci.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie A (MZ SR)  12-01
 Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach P (MZ SR) 2-01
 Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti J (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 38 kB) (38 kB) Ročný výkaz o činnosti chirurgickej ambulancie a ambulancie plastickej chirurgie za roky 2013 – 2021 (ODS, 36 kB) (36 kB) Dátum publikovania: 13.10.2022
 • Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2021 (XLSX, 2,7 MB) (2,7 MB) Ročný výkaz o chirurgických výkonoch v posteľových oddeleniach za roky 2013 – 2021 (ODS, 2,4 MB) (2,4 MB) Dátum publikovania: 06.12.2022
 • Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2021 (XLSX, 1,2 MB) (1,2 MB) Ročný výkaz o jednodňovej starostlivosti za roky 2013 – 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Aktualizované: 28.09.2022

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017
  Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (PDF, 555 kB) (555 kB) Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (XLSX, 183 kB) (183 kB) Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2017 (ODS, 116 kB) (116 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016
  Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 (PDF, 1,6 MB) (1,6 MB) Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 (XLSX, 175 kB) (175 kB) Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2016 (ODS, 107 kB) (107 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015
  Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2015 (PDF, 439 kB) (439 kB)

 • Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014
  Chirurgická a jednodňová starostlivosť v SR 2014 (PDF, 464 kB) (464 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 07.12.2022