Algeziológia

Datasety informujú o algeziologickej starostlivosti v Slovenskej republike. Sledujú počet návštev pacientov, počet konziliárnych vyšetrení, počet vyšetrených pacientov s nádorovou a nenádorovou bolesťou a tiež počet pacientov liečených opioidmi. K dispozícii sú aj údaje o jednotlivých poskytnutých algeziologických výkonoch.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti algeziológie C (MZ SR) 5-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti algeziológie za roky 2018 – 2022
    • Ročný výkaz o činnosti algeziológie za roky 2018 – 2022 (XLSX, 40 kB) (40 kB) Ročný výkaz o činnosti algeziológie za roky 2018 – 2022 (ODS, 31 kB) (31 kB) Dátum publikovania: 23.08.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 23.08.2023