Drogová závislosť – liečba užívateľa drog

Prehľad o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Informuje o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o užívaných sekundárnych drogách. Uvádza sociálno-ekonomické ukazovatele užívateľov drog. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva zdravotníctva, zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva spravodlivosti. Výstupy sú doplnené ukazovateľmi podľa medzinárodnej metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (552 kB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 05.08.2021
  • správa k publikovaným výstupom (520 kB) Dátum publikovania: 05.08.2021

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (519 kB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 20.7.2020
  • správa k publikovaným výstupom (234 kB) Dátum publikovania: 20.7.2020

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (676 kB) (434 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom (482 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017
  (1,1 MB) (224 kB) (186 kB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016
  (1,5 MB) (207 kB) (168 kB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2015
  (1,0 MB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2014
  (827 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 09.08.2021