Drogová závislosť – liečba užívateľa drog

Prehľad o liečených užívateľoch drog v zdravotníckych zariadeniach. Informuje o druhu užívanej primárnej drogy, spôsoboch podávania a dĺžke užívania primárnej drogy, aj o užívaných sekundárnych drogách. Uvádza sociálno-ekonomické ukazovatele užívateľov drog. Vybrané údaje sú uvádzané zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva zdravotníctva, zvlášť za liečených v rezorte Ministerstva spravodlivosti. Výstupy sú doplnené ukazovateľmi podľa medzinárodnej metodiky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA), kde sa pozoruje aj typ liečebného zariadenia, dôvod vyhľadania liečby, frekvencia užívania primárnej drogy a iné.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti ZS (MZ SR) 4-12

Metodické pokyny zberu hlásení zdravotného stavu

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 619 kB) (619 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,4 MB) (1,4 MB) Dátum publikovania: 25.08.2023
  • správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2022 (PDF, 504 kB) (504 kB) Dátum publikovania: 25.08.2023

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 604 kB) (604 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,3 MB) (1,3 MB) Dátum publikovania: 23.08.2022
  • správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2021 (PDF, 571 kB) (571 kB) Dátum publikovania: 23.08.2022

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 552 kB) (552 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,2 MB) (1,2 MB) Dátum publikovania: 05.08.2021
  • správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2020 (PDF, 520 kB) (520 kB) Dátum publikovania: 05.08.2021

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 519 kB) (519 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 (ODS, 1,0 MB) (1,0 MB) Dátum publikovania: 20.7.2020
  • správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2019 (PDF, 234 kB) (234 kB) Dátum publikovania: 20.7.2020

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 676 kB) (676 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018 (ODS, 434 kB) (434 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019
  • správa k publikovaným výstupom Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v Slovenskej republike 2018 (PDF, 482 kB) (482 kB) Dátum publikovania: 27.6.2019

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017
  Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (PDF, 1,1 MB) (1,1 MB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (XLSX, 224 kB) (224 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2017 (ODS, 186 kB) (186 kB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016
  Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016 (PDF, 1,5 MB) (1,5 MB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016 (XLSX, 207 kB) (207 kB) Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2016 (ODS, 168 kB) (168 kB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2015
  Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2015 (PDF, 1,0 MB) (1,0 MB)

 • Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2014
  Drogová závislosť – liečba užívateľa drog v SR 2014 (PDF, 827 kB) (827 kB)


Archív

Dátum poslednej aktualizácie: 30.08.2023