Imunológia a alergiológia

Výstupy obsahujú údaje monitorujúce činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v Slovenskej republike, a to počet návštev v ambulancii, počet evidovaných, resp. sledovaných osôb na vybrané diagnózy podľa pohlavia a vekovej skupiny, ale aj počet pacientov so špecifickou imunoterapiou.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

 • Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2021 (XLSX, 131 kB) (131 kB) Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2021 (ODS, 381 kB) (381 kB) Dátum publikovania: 30.01.2023
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2021 (PDF, 393 kB) (393 kB) Dátum publikovania: 30.01.2023
 • Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (XLSX, 117 kB) (117 kB) Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (ODS, 336 kB) (336 kB) Dátum publikovania: 24.01.2022
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (PDF, 439 kB) (439 kB) Dátum publikovania: 24.01.2022


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021 (XLSX, 199 kB) (199 kB) Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2021 (ODS, 180 kB) (180 kB) Dátum publikovania: 30.01.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 30.01.2023