Imunológia a alergiológia

Datasety obsahujú údaje monitorujúce činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v Slovenskej republike, a to počet návštev v ambulancii, počet evidovaných osôb na vybrané diagnózy podľa pohlavia a vekovej skupiny, ale aj počet pacientov so špecifickou imunoterapiou.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2019
    • (157 kB) (146 kB) Dátum publikovania: 26.11.2020


Dátum poslednej aktualizácie: 26.11.2020