Imunológia a alergiológia

Výstupy obsahujú údaje monitorujúce činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v Slovenskej republike, a to počet návštev v ambulancii, počet evidovaných, resp. sledovaných osôb na vybrané diagnózy podľa pohlavia a vekovej skupiny, ale aj počet pacientov so špecifickou imunoterapiou.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie A (MZ SR) 27-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

  • Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020
    • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (XLSX, 117 kB) (117 kB) Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (ODS, 336 kB) (336 kB) Dátum publikovania: 24.01.2022
    • správa k publikovaným výstupom Činnosť ambulancií klinickej imunológie a alergiológie v SR 2020 (PDF, 439 kB) (439 kB) Dátum publikovania: 24.01.2022


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

  • Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020
    • Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020 (XLSX, 176 kB) (176 kB) Ročný výkaz o činnosti ambulancie klinickej imunológie a alergiológie za roky 2013 – 2020 (ODS, 162 kB) (162 kB) Dátum publikovania: 24.01.2022


Dátum poslednej aktualizácie: 08.02.2022