Vybrané údaje o ambulantnej zdravotnej starostlivosti inde nezaradené

Datasety prinášajú údaje o činnosti:
 • ambulancie telovýchovného lekárstva (počet návštev a vyšetrení, druhy vyšetrení),
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrené osoby podľa pohlavia a veku, postihnutia podľa diagnózy, výkony u pacientov),
 • stacionára (počet denných miest a počet odliečených osôb podľa pohlavia a veku).

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A (MZ SR) 11-01
 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A (MZ SR) 20-01
 Ročný výkaz o činnosti stacionára T (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2021 (XLSX, 21 kB) (21 kB) Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2021 (ODS, 15 kB) (16 kB) Dátum publikovania: 09.09.2022
 • Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2021 (XLSX, 105 kB) (105 kB) Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2021 (ODS, 79 kB) (79 kB) Dátum publikovania: 15.08.2022
 • Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2021
  • Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2021 (XLSX, 43 kB) (43 kB) Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2021 (ODS, 32 kB) (32 kB) Dátum publikovania: 09.09.2022


Dátum poslednej aktualizácie: 15.03.2023