Vybrané údaje o ambulantnej zdravotnej starostlivosti inde nezaradené

Datasety prinášajú údaje o činnosti:
 • ambulancie telovýchovného lekárstva (počet návštev a vyšetrení, druhy vyšetrení),
 • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrené osoby podľa pohlavia a veku, postihnutia podľa diagnózy, výkony u pacientov),
 • stacionára (počet denných miest a počet odliečených osôb podľa pohlavia a veku).

Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne

Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva A (MZ SR) 11-01
 Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti A (MZ SR) 20-01
 Ročný výkaz o činnosti stacionára T (MZ SR) 1-01

Metodické pokyny zberu ročných výkazov

Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2022 (XLSX, 22 kB) (22 kB) Ročný výkaz o činnosti telovýchovného lekárstva za roky 2013 – 2022 (ODS, 17 kB) (17 kB) Dátum publikovania: 11.09.2023
 • Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2022 (XLSX, 115 kB) (115 kB) Ročný výkaz o činnosti agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti za roky 2013 – 2022 (ODS, 88 kB) (88 kB) Dátum publikovania: 16.08.2023
 • Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2022
  • Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2022 (XLSX, 47 kB) (47 kB) Ročný výkaz o činnosti stacionára za roky 2013 – 2022 (ODS, 34 kB) (34 kB) Dátum publikovania: 24.08.2023


Dátum poslednej aktualizácie: 11.09.2023