Kardiológia

Výstupy prezentujú výsledky štatistického zisťovania z kardiologických ambulancií - počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa vekových skupín a pohlavia, aj v súvislosti s vybranými ochoreniami obehovej sústavy. Poskytujú tiež prehľad o počte ukončených hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa diagnóz chorôb obehovej sústavy.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01
 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (XLSX, 308 kB) (308 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 13.12.2023
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2022 (PDF, 459 kB) (459 kB) Dátum publikovania: 13.12.2023

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (XLSX, 290 kB) (290 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (ODS, 1,6 MB) (1,6 MB) Dátum publikovania: 16.11.2022
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2021 (PDF, 455 kB) (455 kB) Dátum publikovania: 16.11.2022

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (XLSX, 271 kB) (271 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (ODS, 1,5 MB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 22.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020 (PDF, 488 kB) (488 kB) Dátum publikovania: 22.11.2021

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (XLSX, 326 kB) (326 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (ODS, 1,1 MB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 05.03.2021
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019 (PDF, 410 kB) (410 kB) Dátum publikovania: 05.03.2021

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (XLSX, 349 kB) (349 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (ODS, 263 kB) (263 kB) Dátum publikovania: 17.9.2019
  • správa k publikovaným výstupom Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018 (PDF, 606 kB) (606 kB) Dátum publikovania: 17.9.2019

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017
  Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (PDF, 417 kB) (417 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (XLSX, 92 kB) (92 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017 (ODS, 58 kB) (58 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016
  Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 (PDF, 415 kB) (415 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 (XLSX, 53 kB) (53 kB) Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016 (ODS, 29 kB) (29 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015
  Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015 (PDF, 509 kB) (509 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2014
  Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2014 (PDF, 418 kB) (418 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy v Slovenskej republike za roky 2014 – 2022
  Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy v Slovenskej republike za roky 2014 – 2022 (XLSX, 253 kB) (253 kB) Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy v Slovenskej republike za roky 2014 – 2022 (ODS, 845 kB) (845 kB) Dátum publikovania: 13.12.2023

 • Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za roky 2013 – 2022
  Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (XLSX, 215 kB) (215 kB) Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie za roky 2013 – 2022 (ODS, 182 kB) (182 kB) Dátum publikovania: 13.12.2023Dátum poslednej aktualizácie: 13.12.2023