Kardiológia

Výstupy prezentujú výsledky štatistického zisťovania z kardiologických ambulancií - počet návštev, počet sledovaných osôb ku koncu roka a počet novoprijatých osôb do sledovania počas roka podľa vekových skupín a pohlavia, aj v súvislosti s vybranými ochoreniami obehovej sústavy. Poskytujú tiež prehľad o počte ukončených hospitalizácií v ústavných zdravotníckych zariadeniach v členení podľa diagnóz chorôb obehovej sústavy.
 
Územná úroveň agregácie: Slovenská republika, kraje
Periodicita: ročne
 
Dátový zdroj: Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01
 Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti Z (MZ SR) 1-12
 

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2020
  • publikačné tabuľkové výstupy (271 kB) (1,5 MB) Dátum publikovania: 22.11.2021
  • správa k publikovaným výstupom (488 kB) Dátum publikovania: 22.11.2021

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2019
  • publikačné tabuľkové výstupy (326 kB) (1,1 MB) Dátum publikovania: 05.03.2021
  • správa k publikovaným výstupom (410 kB) Dátum publikovania: 05.03.2021

 • Činnosť kardiologických ambulancií v Slovenskej republike 2018
  • publikačné tabuľkové výstupy (349 kB) (263 kB) Dátum publikovania: 17.9.2019
  • správa k publikovaným výstupom (606 kB) Dátum publikovania: 17.9.2019

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2017
  (417 kB) (92 kB) (58 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2016
  (415 kB) (53 kB) (29 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2015
  (509 kB)

 • Činnosť kardiologických ambulancií v SR 2014
  (418 kB)


Datasety agregovaných štruktúrovaných údajov umožňujú vytváranie vlastných tabuľkových zostáv, výberov a triedení údajov.

 • Hospitalizácie na choroby obehovej sústavy v Slovenskej republike za roky 2014 – 2020
  (229 kB) (208 kB) Dátum publikovania: 22.11.2021

 • Ročný výkaz o činnosti kardiologickej ambulancie A (MZ SR) 17-01 za roky 2013 – 2020
  (183 kB) (154 kB) Dátum publikovania: 22.11.2021Dátum poslednej aktualizácie: 24.11.2021