Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2018

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)
» 1_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov z nemocníc za r. 2017 a zmeny v r.2018 _s prílohou 1 (PDF, 3,0 MB)
» 1a_Zmena v hlásení úrazov hospitalizovaných detí - dotazník o úrazoch _príloha 2 (PDF, 633 kB)
» 2_Dohlásenia pacientov do zdr.registrov od ambulantných spravodajských jednotiek za r.2017 (PDF, 729 kB)


Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
-
-
bez zmeny oproti roku 2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)
nor.sr@nczisk.sk

MUDr. Gabriela Valachová Mgr. Katarína Valentíková, MPH.
katarina.valentikova@nczisk.sk
02/57 269 789

MUDr. Katarína Lakatošová
Katarina.Lakatosova@nczisk.sk
mobil: 0905 414 536

MUDr. Kamil Krištof
Kamil.Kristof@nczisk.sk
mobil: 0911 114 485

Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/57 269 884
mobil: 0908 430 100

Volať v pracovných dňoch
8.00 - 15.00
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
-
-
bez zmeny oproti roku 2017; platné od poslednej zmeny z 24.3.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
-
-
bez zmeny oproti roku 2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017 (platí aj pre rok 2018)
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
zmena_ZR_NOR_PAT
17.1.2018
17.1.2018
17.1.2018
zmena oproti roku 2017
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia (zoznam doplnený o 1 nový kód a popisy subkódov)
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 798).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
2.2.2018
2.2.2018
2.2.2018
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
zmena_ZR_KCHR
2.10.2017
1.1.2017
malé zmeny
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
8.1.2018
1.4.2018
8.1.2018
malé zmeny od 8.1.2018

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
11.1.2018
11.1.2018

bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SMxls_ZR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_SM_AMB
doc_ZR_SM_AMB
11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018


11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018
 
bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_PCH_AMB
iszi_ZR_PCH_AMB
doc_ZR_PCH_AMB
11.1.2018
11.1.2018
11.1.2018
bez obsahovej zmeny (web aplikácia)
 
 
 
bez zmeny k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
zmena_ZR_DM_DE
8.2.2018
8.2.2018
1.4.2018

bez obsahovej zmeny

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
2.2.2018
2.2.2018
2.2.2018
bez obsahovej zmeny
 
 
 

bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
16.1.2018
16.1.2018
16.1.2018
bez obsahovej zmeny od 16.1.2018

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
zmena_ZR_CHOCHP
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018


20.2.2018

bez zmeny
 
 
 
bez obsahovej zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)


MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
12.6.2018
12.6.2018

bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc SJ cez web aplikáciu (UNB - Ružinov) 1.2.2018 bez obsahovej zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

ZMENA od r.2018
Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti Od r.2018 spravodajské jednotky (SJ) údaje do registra nezadávajú, bola schválená iná forma získavania dát – iný zdroj NCZI. Od SJ sa však podľa nových návrhov očakáva efektívna spolupráca (viď v úvode Dôležité informácie s príslušnými materiálmi 1 a 1a.

urazydeti@nczisk.sk

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
zmena_ZR_ZTZ
20.2.2018
20.2.2018
20.2.2018
bez obsahovej zmeny od 20.2.2018 MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou v príprave, plánované zverejenenie - február 2017
v
príprave
návrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register v príprave MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy) cez web aplikáciu MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
t. č. v riešení

Dátum poslednej aktualizácie: 19.04.2023