Národný register chronických pľúcnych chorôb

Predmetom zberu dát v tomto národnom registri sú epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s vybranými chronickými ochoreniami pľúc.
 
Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o trende vývoja vybraných chronických pľúcnych chorôb podľa vybraných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov) a k realizácii preventívnych programov v populácii.
 
Údaje z registra sú dôležité aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Národný register chronických pľúcnych chorôb zahŕňa:
  1. Register chronickej obštrukčnej choroby pľúc
  2. Register bronchiálnej astmy
  3. Register cystickej fibrózy
  4. Register spánkových porúch dýchania (spánkové apnoe)
  5. Register transplantácie pľúc
 
Do národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc
  2. Hlásenia o pacientovi s bronchiálnou astmou
  3. Hlásenia o pacientovi s cystickou fibrózou
  4. Hlásenia o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe)
  5. Hlásenia o pacientovi po transplantácii pľúc

Zber údajov


Hlásenia do registra nájdete TU

Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022