Národný register diabetes mellitus

Predmetom zberu a spracovania dát v tomto národnom registri sú vybrané epidemiologické a klinické údaje o pacientoch s diabetes mellitus (DM).
 
Údaje z hlásení do národného registra pacientov s diabetes mellitus sú východiskom pre získavanie informácií o trendoch vo vývoji diabetes mellitus podľa prioritných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov) a k realizácii preventívnych programov v populácii.
 
Údaje z registra sú dôležité pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Štruktúra ukazovateľov v registri je koncipovaná pre 2 rôzne cieľové skupiny pacientov, u ktorých sú okolnosti vzniku diabetes rozdielne, čo si vyžaduje aj špecifický prístup v komplexnej starostlivosti o pacienta s DM. Národný register pacientov s diabetes mellitus sa člení na :
  1. Register diabetes mellitus – deti
  2. Register diabetes mellitus – dospelí
Do národného registra pacientov s diabetes mellitus sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s diabetes mellitus – deti (do 19 rokov)
  2. Hlásenia o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí

Zber údajov


Hlásenia do registra nájdete TU

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!
 
 
Graf sa po kliknutí zväčší.
Graf  
Graf  
Graf  
Graf  
Graf  
Graf  
Zdroj: Národný register diabetes mellitus, NCZI


«
späť

Dátum poslednej aktualizácie: 01.08.2023