Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2022

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
zmena_ZR_CHOS_AKS
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
pridané informácie o Covide 19

MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
martin.slovik@nczisk.sk
02/57 269 885
Hlásenie dieťaťa s hypertenziou iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
29.10.2021
29.10.2021
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
10.12.2019
10.12.2019
bez obsahovej zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
pridané informácie o Covide 19
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s endovaskulárnym výkonom iszi_ZR_NEUR_CMP_ENDO
doc_ZR_NEUR_CMP_ENDO
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
zmena_ZR_VCH
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
bez obsahovej zmeny

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou srdca iszi_ZR_VCH_VCHS
doc_ZR_VCH_VCHS
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou - VLDD iszi_ZR_VCH_VLDD
doc_ZR_VCH_VLDD
zmena_ZR_VCH_VLDD
29.10.2021
29.10.2021
29.10.2021
bez obsahovej zmeny
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so zriedkavou chorobou II iszi_ZR_VCH_ZR_II
doc_ZR_VCH_ZR_II
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
29.10.2021
29.10.2021

bez zmeny
MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
29.10.2021
29.10.2021

bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
29.10.2021
29.10.2021
bez zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Informácia o organizačnom zabezpečení zberu údajov a prezentácia vybraných ukazovateľov o úrazoch u detí od r.2019 zmena v hlásení úrazov, využitie iných zdrojov dát viď informácia urazydeti@nczisk.sk

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
29.10.2021
29.10.2021

bez zmeny
MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
KontaktHlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídout.č. v riešení
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
hlásenie od SJ do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sa riadi usmernením Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti, zadáva len jedna SJ (Vyšné Hagy) cez web aplikáciu
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

Národný register asistovanej reprodukcie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontaktt.č. v riešení
MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Dátum poslednej aktualizácie: 26.10.2021