Rozhranie: ZR_SM_CENTRA Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex - centrá SM

Typ záznamu ZR_NEUR_SM

Rozhranie platí od roku 2018

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0 4 1  
NAZOV     varchar 150   Názov zariadenia 0 5 1 ÁNO
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0 6 1  
PACDATVYK   ÁNO date     Dátum vyplnenia hlásenia 0 7 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR     date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1 ÁNO
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
PAC_ADRESA     varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 7 1  
PAC_SLEDOVANIE   ÁNO varchar 1   Typ hlásenia 01 9 1  
ROD_STAV   ÁNO varchar 2   Rodinný stav 02 1 1  
VZDELANIE   ÁNO varchar 2   Vzdelanie 02 2 1  
ZAMESTNANIE   ÁNO varchar 1   Zamestnanie 02 3 1  
ZAMESTNANIE_INE     varchar 150   Zamestnanie upresnenie 02 4 1  
HYPERTENZIA     bool     Ochorenia Hypertenzia 03 1 1  
CMP     bool     Ochorenia Cievna mozgová príhoda 03 2 1  
DM     bool     Ochorenia Diabetes mellitus 03 3 1  
INFARKT_MYOKARDU     bool     Ochorenia Infarkt myokardu 03 4 1  
OCHORENIE_INE     bool     Ochorenia Žiadne z uvedených 03 5 1  
CIERNA_KAVA   ÁNO varchar 1   Návyky Čierna káva 03 6 1  
FAJCENIE   ÁNO varchar 1   Návyky Fajčenie 03 7 1  
ALKOHOL   ÁNO varchar 1   Návyky Alkohol 03 8 1  
DROGY   ÁNO varchar 1   Návyky Drogy 03 9 1  
DROGY_TYP     varchar 150   Návyky Drogy popis 03 10 1  
ALERGIE     varchar 1   Alergie 03 11 1  
ALERGIE_TYP     varchar 150   Alergie aké popis 03 12 1  
SM_RODINA   ÁNO varchar 1   SM v rodine 03 13 1  
SM_LIEKY_DLHODOBO     varchar 150   Dlhodobo užívané lieky nesúvisiace s SM 03 14 1  
DATUM_OCHO_START   ÁNO date     Začiatok ochorenia datum 04 1 1  
PS_SUPRATENTORIALNE     bool     Prvé symptómy supratentoriálne 04 2 1  
PS_ZRAKOVE_DRAHY     bool     Prvé symptómy zrakové dráhy 04 3 1  
PS_MOZOG     bool     Prvé symptómy mozgový kmeň-cerebellum 04 4 1  
PS_MIECHA     bool     Prvé symptómy miecha 04 5 1  
PS_INE     varchar 150   Prvé symptómy Ak iné, vypíš 04 6 1  
PDG_KLINICKY     bool     Diagnóza potvrdená klinicky 04 7 1  
PDG_MR     bool     Diagnóza potvrdená magnetická rezonancia 04 8 1  
PDG_LIKVOR     bool     Diagnóza potvrdená likvor 04 9 1  
PDG_EP     bool     Diagnóza potvrdená evokované potenciály 04 10 1  
DATUM_PREG_START     date     Začiatok progresie datum 04 11 1  
POCET_RELAPSOV     integer 2   Počet predchádzajúcich relapsov 04 12 1  
TYP_SM_POCIATOK   ÁNO varchar 1   Typ SM 04 13 1  
TK_DATUM     date     Dátum vyšetrenia 05 1 1  
TK_SYSTOLICKY     integer 3   Tlak krvi systolický (mmHg) 05 2 1  
TK_DIASTOLICKY     integer 3   Tlak krvi diastolický (mmHg) 05 3 1  
TK_PULZ     integer 3   Pulz 05 4 1  
VYSKA     integer 3   Výška (cm) 05 5 1  
HMOTNOST     integer 3   Hmotnosť (kg) 05 6 1  
FS_PYRAMIDOVY   ÁNO varchar 1   Pyramídový 06 1 1  
FS_CEREBERARNY   ÁNO varchar 1   Cerebelárny 06 2 1  
FS_MOZOG   ÁNO varchar 1   Mozgový kmeň 06 3 1  
FS_CITLIVOST   ÁNO varchar 1   Citlivosť 06 4 1  
FS_SFINKERTY   ÁNO varchar 1   Sfinktery 06 5 1  
FS_ZRAKOVY   ÁNO varchar 1   Zrakový 06 6 1  
FS_MENTALNY   ÁNO varchar 1   Mentálny 06 7 1  
FS_POHYBLIVOST   ÁNO varchar 2   Pohyblivosť 06 8 1  
FS_EDSS_SKORE   ÁNO varchar 2   Výsledné EDSS skóre 06 9 1  
CHODZA_NA_CAS     integer 3   Chôdza 8 m na čas 07 1 1  
JAMKOVY_TEST_9_L     integer 3   9 jamkový paličkový test Vpravo 07 2 1  
JAMKOVY_TEST_9_P     integer 3   9 jamkový paličkový test Vľavo 07 3 1  
DOMINANTNA_RUKA     varchar 1   Dominantná ruka 07 4 1  
PASAT_TEST     integer 2   PASAT test 07 5 1  
MOCA_SKORE     integer 2   MoCA skóre 07 6 1  
ZMENA_ZDRAVIA     varchar 150   Zmeny zdravotného stavu 07 7 1  
ATAK_DATUM     date     Dátum vzniku 08 1 1  
ATAK_ZAVAZNOST   ÁNO varchar 1   Závažnosť 08 2 1  
ATAK_TRVANIE     integer 2   Trvanie 08 3 1  
ATAK_PYRA_DRAHA     bool     Postihnuté systémy pyramídová dráha 08 4 1  
ATAK_CEREBELLUM     bool     Postihnuté systémy cerebellum 08 5 1  
ATAK_MOZOG     bool     Postihnuté systémy mozgový kmeň 08 6 1  
ATAK_CITLIVOST     bool     Postihnuté systémy citlivosť 08 7 1  
ATAK_SFINKTERY     bool     Postihnuté systémy sfinktery 08 8 1  
ATAK_ZRAK     bool     Postihnuté systémy zrakové funkcie 08 9 1  
ATAK_NEUROLOGICKE     bool     Postihnuté systémy neuropsychologické funkcie 08 10 1  
ATAK_EDSS_POCAS   ÁNO varchar 2   EDSS počas ataku 08 11 1  
ATAK_EDSS_KONIEC   ÁNO varchar 2   EDSS po ukončení ataku 08 12 1  
ATAK_ZOTAVENIE   ÁNO varchar 1   Zotavenie 08 13 1  
ATAK_KOR_STE   ÁNO varchar 1   Liečba kortikosteroidom 08 14 1  
ATAK_KOR_STE_DAVKA     integer 4   Liečba kortikosteroidom Celková dávka 08 15 1  
ATAK_HOSPITAL   ÁNO varchar 1   Hospitalizácia 08 16 1  
ATAK_HOSPITAL_CAS     integer 2   Hospitalizácia Počet dní 08 17 1  
ATAK_KOMENTAR     varchar 256   Komentár 08 18 1  
MR_DATUM     date     Magnetická rezonancia Dátum vyšetrenia 09 1 1  
MR_OBLAST_VYS     varchar 1   Magnetická rezonancia Oblasť vyšetrenia 09 2 1  
MR_T2_LEZIE     varchar 1   Magnetická rezonancia Počet T2 lézií 09 3 1  
MR_T2_LEZIE_NOVE     integer 2   Magnetická rezonancia počet nových T2 lézií 09 4 1  
MR_T1_LEZIE     varchar 1   Magnetická rezonancia Počet T1 lézií 09 5 1  
MR_T1_LEZIE_NOVE     integer 2   Magnetická rezonancia počet nových T1 lézií 09 6 1  
MR_GD_T1_LEZIE     varchar 1   Magnetická rezonancia Počet Gd+T1 lézií 09 7 1  
MR_GD_T1_LEZIE_NOVE     integer 2   Magnetická rezonancia počet nových Gd+T1 lézií 09 8 1  
MR_LEZIE_INFRATEN     bool     Magnetická rezonancia Lokalizácia lézii Infratentoriálne 09 9 1  
MR_LEZIE_PERIVEN     bool     Magnetická rezonancia Lokalizácia lézii Periventrikulárne 09 10 1  
MR_LEZIE_JUX_KORTI     bool     Magnetická rezonancia Lokalizácia lézii Juxtakortikálne 09 11 1  
MR_LEZIE_INE     varchar 150   Magnetická rezonancia Lokalizácia lézii Ak iná, vypíš 09 12 1  
LIKVOR_DATUM     date     Likvor Dátum vyšetrenia 09 13 1  
LIKVOR_PROEIN     integer 3   Likvor Celkové proteíny 09 14 1  
LIKVOR_ALBUMIN     integer 3   Likvor Albumín 09 15 1  
LIKVOR_IGG     integer 2   Likvor IgG 09 16 1  
LIKVOR_I_S_IG     varchar 1   Likvor Intratekálna syntéza Ig 09 17 1  
LIKVOR_O_PASY     varchar 1   Likvor Oligoklonálne pásy 09 18 1  
LIKVOR_O_PASY_SER     varchar 1   Likvor Zodpovedajúce oligoklonálne pásy v sére 09 19 1  
LIKVOR_ELEMENTY     integer 3   Likvor Počet elementov 09 20 1  
LIKVOR_AL_KVOCIENT     float 1   Likvor Albumínový kvocient 09 21 1  
LIKVOR_IGG_INDEX     float 2   Likvor IgG index 09 22 1  
LIKVOR_O_PAS_POCET     integer 2   Likvor Počet oligoklonálnych pásov 09 23 1  
KRV_DATUM     date     Krv Dátum vyšetrenia 09 24 1  
KRV_ERYTROCYTY     float 1   Krv Erytrocyty 09 25 1  
KRV_TROMBOCYTY     float 1   Krv Trombocyty 09 26 1  
KRV_LEUKOCYTY     float 1   Krv Leukocyty 09 27 1  
KRV_NEU_ABS     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Neu abs 09 28 1  
KRV_MONO_ABS     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Mono abs 09 29 1  
KRV_BA_ABS     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Ba abs 09 30 1  
KRV_LYM_ABS     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Lym abs 09 31 1  
KRV_EO_ABS     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Eo abs 09 32 1  
KRV_NEU     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Neu 09 33 1  
KRV_MONO     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Mono 09 34 1  
KRV_BA     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Ba 09 35 1  
KRV_LYM     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Lym 09 36 1  
KRV_EO     float 1   Krv Diferenciálny krvný obraz Eo 09 37 1  
MXA_DATUM     date     Expresia MxA Dátum vyšetrenia 09 38 1  
MXA_JCV     varchar 1   Expresia MxA JCV 09 39 1  
MXA_JCV_INDEX     float 1   Expresia MxA JCV index 09 40 1  
MXA_JCV_DATUM     date     Expresia MxA JCV Dátum vyšetrenia 09 41 1  
MXA_INE     varchar 150   Expresia MxA Iné vyšetrenie súvisiace s SM 09 42 1  
MXA_INE_DATUM     date     Expresia MxA Iné vyšetrenie súvisiace s SM Dátum vyšetrenia 09 43 1  
EP_DATUM     date     Evokované potenciály Dátum vyšetrenia 09 44 1  
EP_V     varchar 1   Evokované potenciály VEP vľavo 09 45 1  
EP_V_AMPLITUDA     integer 2   Evokované potenciály VEP vľavo Amplitúda 09 46 1  
EP_V_LATENCIA     integer 3   Evokované potenciály VEP vľavo Latencia P100 09 47 1  
EP_P     varchar 1   Evokované potenciály VEP vpravo 09 48 1  
EP_P_AMPLITUDA     integer 2   Evokované potenciály VEP vpravo Amplitúda 09 49 1  
EP_P_LATENCIA     integer 3   Evokované potenciály VEP vpravo Latencia P100 09 50 1  
BAEP_DATUM     date     BAEP Dátum vyšetrenia 09 51 1  
BAEP_VLAVO     varchar 1   BAEP BAEP vľavo 09 52 1  
BAEP_VPRAVO     varchar 1   BAEP BAEP vpravo 09 53 1  
SPEC_L   ÁNO varchar 2   Špecifická liečba 10 1 1  
DAT_SPEC_L_ZACIATOK     date     Špecifická liečba Zahájenie liečby 10 2 1  
DAT_SPEC_L_KONIEC     date     Špecifická liečba Ukončenie liečby 10 3 1  
SPEC_L_UKONCENIE     varchar 1   Špecifická liečba Dôvod ukončenia 10 4 1  
SPEC_ZMENA     varchar 1   Zmeny v špecifickej liečbe oproti minulému hláseniu 10 5 1  
SPEC_P_UKONCENIE     varchar 1   Dôvod ukončenia predchádzajúcej liečby 10 6 1  
SYM_L   ÁNO varchar 1   Symptomatická liečba 10 7 1  
SYM_L_LIEK     varchar 150   Symptomatická liečba Liek 10 8 1  
SYM_L_DAVKA     varchar 150   Symptomatická liečba Denná dávka 10 9 1  
DAT_SYM_L_ZACIATOK     date     Symptomatická liečba Zahájenie liečby 10 10 1  
DAT_SYM_L_KONIEC     date     Symptomatická liečba Ukončenie liečby 10 11 1  
SYM_L_UKONCENIE     varchar 150   Symptomatická liečba Dôvod ukončenia 10 12 1  
DAT_ZACIATOK_DISP   ÁNO date     Dátum zaradenia 11 1 1  
DAT_KONIEC_DISP     date     Dátum vyradenia 11 2 1  
DISPENZAR_VYRADENIE     varchar 1   Dôvod vyradenia 11 3 1  
SPRAVA     varchar 3000   Poznámky 12 1 1  
PACOBEC_ST   ÁNO varchar 12   Trvalé bydlisko pacienta - Obec 01 8 1  
XMLHLASENIE_ID     varchar 256   Identifikátor hlásenia/výkazu podľa SJ 90 1 1  
XMLHLASENIE_VER     integer 3   Verzia hlásenia/výkazu podľa SJ 90 2 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 03: v riadkoch 1 až 5 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 03 i={1-5}   R1S1;R2S1;R3S1;R4S1;R5S1  
2 "Modul 04: v riadkoch 2 až 6 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R6S1)) 04 i={2-5}   R2S1;R3S1;R4S1;R5S1;R6S1  
3 "Modul 04: v riadkoch 7 až 10 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 04 i={7-10}   R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
4 "Modul 08: v riadkoch 4 až 10 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 08 i={4-10}   R4S1;R5S1;R6S1;R7S1;R8S1;R9S1;R10S1  
5 "Modul 09: Ak je diagnóza potvrdená MR, tak potom musia byť vyplnené aj údaje." CHECK(IF( M04R8S1=='1' , NOT ISNULL(R1S1) AND NOT ISNULL(R2S1) AND NOT ISNULL(R3S1) AND NOT ISNULL(R5S1) AND NOT ISNULL(R7S1) , TRUE )) 09     R1S1;R2S1;R3S1;R5S1;R7S1  
6 "Modul 09: Ak je diagnóza potvrdená vyšetrením likvoru, tak potom musia byť vyplnené aj údaje." CHECK(IF( M04R9S1=='1' , NOT ISNULL(R13S1) AND NOT ISNULL(R17S1) AND NOT ISNULL(R18S1) AND NOT ISNULL(R19S1) , TRUE )) 09     R13S1;R17S1;R18S1;R19S1  
7 "Modul 09: Ak je diagnóza potvrdená vyšetrením evokovanými potenciálmi, tak potom musia byť vyplnené aj údaje." CHECK(IF( M04R10S1=='1' , NOT ISNULL(R44S1) AND NOT ISNULL(R45S1) AND NOT ISNULL(R48S1) , TRUE )) 09     R44S1;R45S1;R48S1  
8 "Modul 04: Ak sa jedná o primárne alebo sekundárne progresívny typ SM, tak dátum začiatku progresie musí byť vyplnený. /M04R13= 3,4,5 potom vyplnený R11 / ." CHECK(IF( M04R13S1=='3' OR M04R13S1=='4' OR M04R13S1=='5' , NOT ISNULL(M04R11S1) , TRUE )) 04     R11S1  
501 "Modul 01: Rodné číslo pacienta je chybné." CHECK(R6S1<>777) 01     R1S1  
502 "Modul 01: Vek pacienta je nad 120 rokov, uistite sa či je rodné číslo správne." CHECK(R6S1<>888) 01     R1S1 ÁNO
600 "Modul 01: Rodné číslo je zrejme nekorektné. Uistite sa, či je zapísané správne./PACRC/" check(getFunction("common/IsRCCorrect_v2.js")("0", "ROK_SPRAC", "01", "PACRC") , msgText(), [{moduleItem: "PACRC"}]) 01     R1S1 ÁNO

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):