Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2016

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)

Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom iszi_ZR_NOR_ZN
doc_ZR_NOR_ZN
zmena_ZR_NOR_ZN
8.2.2016
8.2.2016
8.2.2016
Malé zmeny od 8.2. 2016 v e-verziiKontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017
Upozornenie: nové rozhranie; platné spätne k 1.1.2014 (pri nedodaných dátach za r.2014-2016 je možné využiť aj túto alternatívu po tel.dohovore)
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 206).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_SCO_AKS
doc_ZR_SCO_AKS
zmena_ZR_SCO_AKS
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
malé zmeny od 1.1.2016

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
29.1.2016
29.1.2016
29.1.2016
malé zmeny od 29.1.2016
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
1.1.2016
1.1.2016
bez zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
obsahova zmena od 1.1.2016Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
zmena_ZR_NEUR_NMUSK
24.2.2016
24.2.2016
24.2.2016
bez obsahovej zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SMxls_ZR_NEUR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_NEUR_SM_AMB
doc_ZR_NEUR_SM_AMB
zmena_ZR_NEUR_SM_AMB
24.2.2016
24.2.2016
24.2.2016


17.2.2016
17.2.2016
17.2.201617.2.2016
 
malé zmeny od 24.2.2016
 
 
 
Bez obsahovej zmeny, aktuálna len skrátená e-verzia (web aplikácia)
 
Bez obsahovej zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_NEUR_PCH_AMB
iszi_ZR_NEU_PCH_AMB
doc_ZR_NEU_PCH_AMB
zmena_ZR_NEU_PCH_AMB
1.1.2016
1.1.2016
1.1.20161.1.2016
bez obsahovej zmeny od 1.1.2016 aktuálna skrátená e – verzia (web aplikácia)

bez obsahovej zmeny od 1.1.2016 k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Alzheimerova choroba t.č. zber údajov neprebieha

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
zmena_ZR_DM_DE
19.4.2016
19.4.2016
19.4.2016
malé zmeny od 20.1.2016


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
zmena_ZR_DM_DO
19.4.2016
19.4.2016
19.4.2016
aktuálna e-verzia (webaplikácia)
k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
zmena_ZR_VCH
26.7.2017
26.7.2017
26.7.2017
malé zmeny od 26.7.2017


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
zmena_ZR_VCHPLOD
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
malé zmeny od 1.1.2016
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
1.1.2016
1.1.2016
1.1.2016
bez obsahovej zmeny od 1.1.2016

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
zmena_ZR_CHOCHP
22.3.2016
22.3.2016
22.3.2016


22.3.2016
Od 22.3.2016 aktuálna skrátená e-verzia (web aplikácia)

Od 22.3.2016 je k dispozícii aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s cystickou fibrózou t.č. zber údajov neprebieha
Hlásenie o pacientovi s bronchiálnou astmou t.č. zber údajov neprebieha
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
zmena_ZR_SPD
7.3.2016
7.3.2016
7.3.2016
bez obsahovej zmeny od 7.3.2016
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
zmena_ZR_TRP
15.3.2016
15.3.2016
15.3.2016
bez obsahovej zmeny od 15.3.2016

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
zmena_ZR_URAZY
24.3.2016
24.3.2016
24.3.2016
Obsahová zmena od 24.3.2016 Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
zmena_ZR_ZTZ
24.3.2016
24.3.2016
24.3.2016
Bez obsahovej zmeny od 24.3.2016 Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2015
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so systémovou sklerózouNávrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register t.č. nefunkčný
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s granulomatózou s polyangiitídou (Wegenerova granulomatóza)
Hlásenie o pacientovi so systémovým lupus erythematosus
Hlásenie o pacientovi s dermatomyozitídou/polymyozitídou
Hlásenieo pacientovi s ankylozujúcou spondylitídou/axiálnou spondyloartritídou
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou
Hlásenie o pacientovi so psoriatickou artritídou
Hlásenie o pacientovi s juvenilnou idiopatickou artritídou
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný register tuberkulózy
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou
Kontrolné hlásenie o pacientovi s tuberkulózou

Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie


Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023