Národný register zápalových reumatických chorôb

Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o trende vývoja zápalových reumatických chorôb podľa vybraných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni. Cieľom registra je prispieť k analýze efektivity intervenčných postupov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (s dôrazom na kvalitu života pacientov) a k realizácii preventívnych programov v populácii.
 
Údaje z registra budú podkladom aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
V národnom registri zápalových reumatických chorôb sa zbierajú a spracovávajú údaje o vybraných chorobách (systémové choroby spojivového tkaniva, ankylózne spondilitídy a alkaptonúria).
 
Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov je získať informácie o trende vývoja zápalových a metabolických reumatických chorôb, ich orgánových prejavov, relapsov ochorení, spôsob ich liečby, respektíve príčin jej zlyhania, ako aj výskyt komorbidít vo vzťahu k týmto ochoreniam alebo liečbe.
 
Do tohto národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s reumatoidnou artritídou
  2. Hlásenia o pacientovi so psoriatickou artritídou
  3. Hlásenia o pacientovi s juvenilnou idiopatickou artritídou
  4. Hlásenia o pacientovi s granulomatózou s polyangiitídou (Wegenerova granulomatóza)
  5. Hlásenia o pacientovi so systémovým lupus erythematosus
  6. Hlásenia o pacientovi s dermatomyozitídou/polymyozitídou
  7. Hlásenia o pacientovi so systémovou sklerózou
  8. Hlásenia o pacientovi s ankylozujúcou spondylitídou/axiálnou spondyloartritídou
NCZI nemá zatiaľ k dispozícii finálne verzie formulárov pre hlásenia príslušných reumatických chorôb od odbornej spoločnosti. Po ich obdržaní a príprave e-verzií budú zverejnené na našej internetovej stránke.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022