Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2015

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Hlásne povinnosti pre rok 2015 (PDF, 434 kB)

» Informácia pre ambulantných neurológov o hlásení SM a Pch (PDF, 3,0 MB)

Národný onkologický register

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom iszi_ZR_NOR_ZN
doc_ZR_NOR_ZN
zmena_ZR_NOR_ZN
15.1.2015
15.1.2015
e-verzia nor.sr@nczisk.sk

MUDr. Gabriela Valachová Mgr. Katarína Valentíková, MPH.
katarina.valentikova@nczisk.sk
02/57 269 789

MUDr. Katarína Lakatošová
Katarina.Lakatosova@nczisk.sk
mobil: 0905 414 536

MUDr. Kamil Krištof
Kamil.Kristof@nczisk.sk
mobil: 0911 114 485

Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/57 269 884
mobil: 0908 430 100

Volať v pracovných dňoch
8.00 - 15.00
Kontrolné hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom pri zmene identifikačných údajov a diagnózy bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017
Upozornenie: nové rozhranie; platné spätne k 1.1.2014 (pri nedodaných dátach za r.2014-2016 je možné využiť aj túto alternatívu po tel.dohovore)
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 206).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_SCO_AKS
doc_ZR_SCO_AKS
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
aktual.obsah + e-verzia
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
15.1.2015
15.1.2015
aktual.obsah + e-verzia
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulanciexls_ZR_NEUR_SM_AMB
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_NEUR_SM_AMB
doc_ZR_NEUR_SM_AMB
25.5.2016
16.7.2015
16.7.2015


9.10.2015
9.10.2015
9.10.2015
malá úprava .XSD schémy v r.2016od 9.10.2015 len aktuálna skrátená e – verzia (web aplikácia)

od 9.10.2015 k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_NEUR_PCH_AMB
iszi_ZR_NEU_PCH_AMB
doc_ZR_NEU_PCH_AMB
zmena_ZR_NEU_PCH_AMB
9.10.2015
9.10.2015
9.10.20159.10.2015
od 9.10.2015 len aktuálna skrátená e – verzia (web aplikácia)

od 9.10.2015 k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Alzheimerova choroba k dispozícii je zatiaľ iba papierová forma

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
20.1.2016
15.1.2015
malá oprava od 20.1.2016
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí Navrhované nové postupy v riešení s diabet. spoločnosťou, t.č. nie je register funkčný MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie vrodenej chyby u detí
Poznámka: Hlásenie vrodenej chyby srdca - od r.2015 zahrnuté do registra VCH u detí
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Hlásenie vrodenej chyby u plodu – genetika iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny MUDr. Alena Cvopová
Hlásenie vrodenej chyby – dedičné, genetické chyby a zriedkavé choroby iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie vrodenej chyby srdca V r.2015 bude zahrnutý do registra VCH (u detí)
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny


MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s cystickou fibrózou k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie o pacientovi s bronchiálnou astmou k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny urazydeti@nczisk.sk

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so systémovou sklerózouNávrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register t.č. nefunkčný

MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 769

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 767

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s granulomatózou s polyangiitídou (Wegenerova granulomatóza)
Hlásenie o pacientovi so systémovým lupus erythematosus
Hlásenie o pacientovi s dermatomyozitídou/polymyozitídou
Hlásenieo pacientovi s ankylozujúcou spondylitídou/axiálnou spondyloartritídou
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou
Hlásenie o pacientovi so psoriatickou artritídou
Hlásenie o pacientovi s juvenilnou idiopatickou artritídou
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný register tuberkulózy
Hlásenie pacientovi tuberkulózou
Kontrolné hlásenie pacientovi tuberkulózou

Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
Hlásenie o darcoch pohlavných buniek a pacientke s asistovanou reprodukciou