Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2015

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Národný onkologický register

Usmernenie pre dohlasovanie prípadov do NOR za rok 2015 – urgencie
Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom iszi_ZR_NOR_ZN
doc_ZR_NOR_ZN
zmena_ZR_NOR_ZN
15.1.2015
15.1.2015


e-verzia


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017

Hlásenia zasielajte výlučne elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_SCO_AKS
doc_ZR_SCO_AKS
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
aktual.obsah + e-verzia
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
15.1.2015
15.1.2015
aktual.obsah + e-verzia

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulanciexls_ZR_NEUR_SM_AMB
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_NEUR_SM_AMB
doc_ZR_NEUR_SM_AMB
25.5.2016
16.7.2015
16.7.2015


9.10.2015
9.10.2015
9.10.2015
malá úprava .XSD schémy v r.2016od 9.10.2015 len aktuálna skrátená e – verzia (web aplikácia)

od 9.10.2015 k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_NEUR_PCH_AMB
iszi_ZR_NEU_PCH_AMB
doc_ZR_NEU_PCH_AMB
zmena_ZR_NEU_PCH_AMB
9.10.2015
9.10.2015
9.10.20159.10.2015
od 9.10.2015 len aktuálna skrátená e – verzia (web aplikácia)

od 9.10.2015 k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Alzheimerova choroba k dispozícii je zatiaľ iba papierová forma

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
20.1.2016
15.1.2015
malá oprava od 20.1.2016
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelí Navrhované nové postupy v riešení s diabet. spoločnosťou, t.č. nie je register funkčný

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie vrodenej chyby u detí
Poznámka: Hlásenie vrodenej chyby srdca - od r.2015 zahrnuté do registra VCH u detí
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
15.1.2015
15.1.2015
bez zmenyKontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie vrodenej chyby u plodu – genetika iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie vrodenej chyby – dedičné, genetické chyby a zriedkavé choroby iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie vrodenej chyby srdca V r.2015 bude zahrnutý do registra VCH (u detí)

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s cystickou fibrózou k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie o pacientovi s bronchiálnou astmou k dispozícii papierová forma, e-verzia v príprave
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
15.1.2015
15.1.2015
bez zmeny Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
roku 2014
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so systémovou sklerózouNávrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register t.č. nefunkčný
Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s granulomatózou s polyangiitídou (Wegenerova granulomatóza)
Hlásenie o pacientovi so systémovým lupus erythematosus
Hlásenie o pacientovi s dermatomyozitídou/polymyozitídou
Hlásenieo pacientovi s ankylozujúcou spondylitídou/axiálnou spondyloartritídou
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou
Hlásenie o pacientovi so psoriatickou artritídou
Hlásenie o pacientovi s juvenilnou idiopatickou artritídou
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný register tuberkulózy
Hlásenie pacientovi tuberkulózou
Kontrolné hlásenie pacientovi tuberkulózou

Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
Hlásenie o darcoch pohlavných buniek a pacientke s asistovanou reprodukciou

Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023