Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2017

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)


Národný onkologický register
- NOVÉ od roku 2017!!!
Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
7.2.2017
7.2.2017
nové rozhranie; platné od 1.1.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
zmena_ZR_NOR_LIE
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017
nové rozhranie;
platné od 1.1.2017;
zmena od 24.3.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
7.2.2017
7.2.2017
nové rozhranie; platné od 1.1.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017
nová e-verzia
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 206).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
zmena_ZR_CHOS_AKS
Pozor, zmena v kóde rozhrania od roku 2017!!!
19.1.2017
19.1.2017
19.1.2017

malé zmenyKontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
14.3.2017
14.3.2017
14.3.2017
malé obsahové zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
zmena_ZR_KCHR
2.10.2017
1.1.2017
malé zmeny

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
21.6.2017
21.6.2017
21.6.2017
bez obsahovej zmeny

Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
zmena_ZR_NEUR_NMUSK
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SMxls_ZR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_SM_AMB
doc_ZR_SM_AMB
zmena_ZR_SM_AMB
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017


1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
19.1.2017
 
bez zmeny
 
 
 
bez zmeny (web aplikácia)
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_PCH_AMB
iszi_ZR_PCH_AMB
doc_ZR_PCH_AMB
zmena_ZR_PCH_AMB
1.2.2017
1.2.2017
1.2.201719.1.2017
bez zmeny (web aplikácia)
 
 
 
 
bez zmeny k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
zmena_ZR_DM_DE
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017

malé zmeny


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
zmena_ZR_DM_DO
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017


24.3.2017

malé zmeny
 
 
 
v príprave

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
zmena_ZR_VCH
25.7.2017
25.7.2017
25.7.2017
malé zmeny od 25.7.2017Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
zmena_ZR_VCHPLOD
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
zmena_ZR_CHOCHP
1.2.2017
7.2.2017
1.2.2017


19.1.2017

bez zmeny
 
 
 
dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)


Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Hlásenie o pacientovi s bronchiálnou astmou t.č. zber údajov neprebieha
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
zmena_ZR_SPD
7.2.2017
7.2.2017
7.2.2017

bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
zmena_ZR_TRP
7.2.2017
7.2.2017
7.2.2017

bez obsahovej zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
zmena_ZR_URAZY
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016 Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
zmena_ZR_ZTZ
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016 Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou v príprave, plánované zverejenenie - február 2017
v
príprave
návrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register v príprave Kontakty oddelenia zdravotných registrov

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
v
príprave
v príprave Kontakty oddelenia zdravotných registrov
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
t. č. v riešení


Dátum poslednej aktualizácie: 04.10.2023