Hlásenia pre Národné zdravotné registre 2017

Web aplikácia ISZI

Spustenie web aplikácie ISZI - prístup len pre spravodajské subjekty!

Dôležité informácie


» Informácie o hlásení histopatologickej diagnostiky u pacienta so zhubným nádorom (PDF, 372 kB)


Národný onkologický register
- NOVÉ od roku 2017!!!
Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - klinicko-epidemiologická charakteristika choroby iszi_ZR_NOR_DGO
doc_ZR_NOR_DGO
7.2.2017
7.2.2017
nové rozhranie; platné od 1.1.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017
nor.sr@nczisk.sk

MUDr. Gabriela Valachová Mgr. Katarína Valentíková, MPH.
katarina.valentikova@nczisk.sk
02/57 269 789

MUDr. Katarína Lakatošová
Katarina.Lakatosova@nczisk.sk
mobil: 0905 414 536

MUDr. Kamil Krištof
Kamil.Kristof@nczisk.sk
mobil: 0911 114 485

Mgr. Peter Mézeš
(IT podpora)
peter.mezes@nczisk.sk
02/57 269 884
mobil: 0908 430 100

Volať v pracovných dňoch
8.00 - 15.00
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - nechirurgická liečba iszi_ZR_NOR_LIE
doc_ZR_NOR_LIE
zmena_ZR_NOR_LIE
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017
nové rozhranie;
platné od 1.1.2017;
zmena od 24.3.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - chirurgická liečba/výkon iszi_ZR_NOR_OPE
doc_ZR_NOR_OPE
7.2.2017
7.2.2017
nové rozhranie; platné od 1.1.2017
Usmernenia a odporúčania pre hlásenie pacientov do NOR 2017
Hlásenie o pacientovi so zhubným nádorom - histopatologická/cytologická verifikácia choroby patológom iszi_ZR_NOR_PAT
doc_ZR_NOR_PAT
7.2.2017
7.2.2017
nová e-verzia
Zoznam aktuálnych histopatologických kódov MKCH-O (ICD-O) 3. vydanie, 1. revízia
Upozornenie: Chýbajúce hlásenia do r. 2014 zasielajte na NCZI papierovou formou, v prípade potreby sa obráťte na MUDr. Safaei Diba (diba@nczisk.sk, 02/57 269 206).
Pacientov novodiagnostikovaných do r. 2014 nezadávajte elektronicky!

Národný register chorôb obehovej sústavy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s akútnym koronárnym syndrómom iszi_ZR_CHOS_AKS
doc_ZR_CHOS_AKS
zmena_ZR_CHOS_AKS
Pozor, zmena v kóde rozhrania od roku 2017!!!
19.1.2017
19.1.2017
19.1.2017

malé zmeny


MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Hlásenie o pacientovi s hypertenziou – deti iszi_ZR_SCO_HT
doc_ZR_SCO_HT
zmena_ZR_SCO_HT
14.3.2017
14.3.2017
14.3.2017
malé obsahové zmeny
Hlásenie o pacientovi s kardiochirurgickým výkonom iszi_ZR_KCHR
doc_ZR_KCHR
zmena_ZR_KCHR
2.10.2017
1.1.2017
malé zmeny

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register neurologických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou iszi_ZR_NEUR_CMP
doc_ZR_NEUR_CMP
zmena_ZR_NEUR_CMP
21.6.2017
21.6.2017
21.6.2017
bez obsahovej zmeny


MUDr. Anna Baráková
02/57 269 106

MUDr. Alena Cvopová

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s neuromuskulárnou chorobou iszi_ZR_NEUR_NMUSK
doc_ZR_NEUR_NMUSK
zmena_ZR_NEUR_NMUSK
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
bez zmeny
Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – centrá SM


Hlásenie o pacientovi so sklerózou multiplex – ambulancie bez centier SMxls_ZR_SM_AMB – ambulancie bez centier SM
iszi_ZR_NEUR_SM
doc_ZR_NEUR_SM
zmena_ZR_NEUR_SM


iszi_ZR_SM_AMB
doc_ZR_SM_AMB
zmena_ZR_SM_AMB
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017


1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017
19.1.2017
 
bez zmeny
 
 
 
bez zmeny (web aplikácia)
 
bez zmeny, k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)
Hlásenie o pacientovi s neurodegeneratívnou chorobou – Parkinsonova choroba – ambulancie


xls_ZR_PCH_AMB
iszi_ZR_PCH_AMB
doc_ZR_PCH_AMB
zmena_ZR_PCH_AMB
1.2.2017
1.2.2017
1.2.201719.1.2017
bez zmeny (web aplikácia)
 
 
 
 
bez zmeny k dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)

Národný register diabetes mellitus

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – deti iszi_ZR_DM_DE
doc_ZR_DM_DE
zmena_ZR_DM_DE
1.2.2017
1.2.2017
1.2.2017

malé zmeny

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 106

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus – dospelíxls_ZR_DM_DOSPELI
iszi_ZR_DM_DO
doc_ZR_DM_DO
zmena_ZR_DM_DO
24.3.2017
24.3.2017
24.3.2017


24.3.2017

malé zmeny
 
 
 
v príprave

Národný register vrodených chýb

Hlásenia do registrov XML dátové
rozhranie
Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie dieťaťa s vrodenou chybou
Poznámka:
Hlásenie vrodenej chyby srdca je od r.2015 zahrnuté do registra VCH
iszi_ZR_VCH
doc_ZR_VCH
zmena_ZR_VCH
25.7.2017
25.7.2017
25.7.2017
malé zmeny od 25.7.2017
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 106

MUDr. Alena Cvopová
Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie plodu s vrodenou chybou iszi_ZR_VCHPLOD
doc_ZR_VCHPLOD
zmena_ZR_VCHPLOD
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016
Hlásenie osoby s dedičnou, genetickou a zriedkavou chorobou iszi_ZR_VCH_ZR
doc_ZR_VCH_ZR
zmena_ZR_VCH_ZR
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016

Národný register chronických pľúcnych chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc


xls_ZR_CHOCHP
iszi_ZR_CHOCHP
doc_ZR_CHOCHP
zmena_ZR_CHOCHP
1.2.2017
7.2.2017
1.2.2017


19.1.2017

bez zmeny
 
 
 
dispozícii je aj naformátovaný EXCEL (bez web aplikácie)MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101

MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885
Hlásenie o pacientovi s bronchiálnou astmou t.č. zber údajov neprebieha
Hlásenie o pacientovi so spánkovými poruchami dýchania (spánkové apnoe) iszi_ZR_SPD
doc_ZR_SPD
zmena_ZR_SPD
7.2.2017
7.2.2017
7.2.2017

bez zmeny
Hlásenie o pacientovi po transplantácii pľúc iszi_ZR_TRP
doc_ZR_TRP
zmena_ZR_TRP
7.2.2017
7.2.2017
7.2.2017

bez obsahovej zmeny

Národný register úrazov vyžadujúcich poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s úrazom vyžadujúcim poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti – deti iszi_ZR_URAZY
doc_ZR_URAZY
zmena_ZR_URAZY
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016
urazydeti@nczisk.sk

Národný register osôb s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a osôb, na ktorých bolo páchané násilie

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o osobách s podozrením na ich zanedbávanie, týranie, zneužívanie a o osobách, na ktorých bolo páchané násilie – deti/iné chránené osoby iszi_ZR_ZTZ
doc_ZR_ZTZ
zmena_ZR_ZTZ
22.11.2016
22.11.2016
22.11.2016
bez obsahovej zmeny od 22.11.2016 MUDr. Alena Cvopová
alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register zápalových reumatických chorôb

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s reumatoidnou artritídou v príprave, plánované zverejenenie - február 2017
v
príprave
návrh hlásenky pripravuje NÚRCH, register v príprave MUDr. Anna Baráková anna.barakova@nczisk.sk 02/57 269 106

MUDr. Alena Cvopová alena.cvopova@nczisk.sk 02/57 269 101

Ing. Martin Slovík
( IT podpora )
02/57 269 885

Národný register tuberkulózy

Hlásenia do registrov XML dátové rozhranie Dátum
zmeny
Zmeny oproti
prechádzajúcej
verzii
Kontakt
Hlásenie o pacientovi s tuberkulózou zabezpečuje NÚTPCHaHCH, Vyšné Hágy
v
príprave
v príprave
MUDr. Anna Baráková
02/57 269 769
Tento register prešiel pod internú správu NCZI

REGISTRE, PRI KTORÝCH ZBEROM A SPRACOVANÍM ÚDAJOV POVERILO NCZI SPROSTREDKOVATEĽA (externé pracoviská):


Národný artroplastický register
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
Hlásenie o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
Hlásenie o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu

Národný register asistovanej reprodukcie
t. č. v riešení