Národný register asistovanej reprodukcie

Údaje z registra sú podkladom pre získanie informácií o trende vývoja neplodnosti, diagnostických a liečebných postupoch formou asistovanej reprodukcie podľa vybraných zdravotných a demografických ukazovateľov na národnej i regionálnej úrovni, ako aj o úspešnosti a výsledkoch asistovanej reprodukcie. Údaje z registra budú podkladom aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
Národný register asistovanej reprodukcie je nový register, zaradený do zoznamu registrov až pri novelizácii zákona o NZIS (č. 153/2013 Z. z.) v roku 2015. V súčasnosti je register v riešení.
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022