Národný artroplastický register

Sprostredkovateľom zberu a spracovávateľom údajov z tohto registra je: Slovenský artroplastický register v rámci FNsP Martin. Tento register bol založený už v roku 2003.
 
Údaje z registra sú podkladom pre získavanie informácií o počte vykonaných implantovaných endoprotéz, o aplikácii moderných chirurgických postupov a sledovaní dopadu takýchto výkonov na kvalitu života pacientov na národnej i regionálnej úrovni. Získané poznatky umožnia optimalizovať stratégiu zdravotnej politiky v Slovenskej republike. Údaje z registra budú podkladom aj pre medzinárodné porovnania v databázach Svetovej zdravotníckej organizácie, OECD, EUROSTATu a pre medzinárodné odborné spoločnosti.
 
V Národnom artroplastickom registri sa zbierajú a spracovávajú vybrané údaje o pacientoch, ktorí podstúpili primárnu a/alebo revíznu aloplastickú operáciu indikovanú pre príslušné chorobné stavy (artrózy, zlomeniny pleca a ramena, stehnovej kosti, predkolenia vrátane členka ).Súčasťou registra je aj sledovanie prežívania komponentov a implantátov.
 
Do národného registra sa údaje poskytujú prostredníctvom:
  1. Hlásenia o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy bedrového kĺbu
  2. Hlásenia o pacientovi s revíziou endoprotézy bedrového kĺbu
  3. Hlásenia o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy kolenného kĺbu
  4. Hlásenia o pacientovi s revíziou endoprotézy kolenného kĺbu
  5. Hlásenia o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy ramenného kĺbu
  6. Hlásenia o pacientovi s revíziou endoprotézy ramenného kĺbu
  7. Hlásenia o pacientovi s implantáciou primárnej endoprotézy členkového kĺbu
  8. Hlásenia o pacientovi s revíziou endoprotézy členkového kĺbu
 
Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2022