Rozhranie: ZR_URAZY Hlásenie úrazu u hospitalizovaných osôb - deti

Typ záznamu ZR_URAZY

Rozhranie platí od roku 2014

Položky:

KÓD POLOŽKY ID POVINNÁ DÁTOVÝ TYP ROZSAH OM NÁZOV POLOŽKY MODUL RIADOK STLPEC RO
ROK_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 4   Rok spracovania 0URAZY 1 1  
MESIAC_SPRAC ÁNO ÁNO varchar 2   Mesiac spracovania 0URAZY 2 1  
ICO ÁNO ÁNO varchar 8   IČO PZS 0URAZY 3 1  
KODPZS ÁNO ÁNO varchar 12   Kód PZS 0URAZY 4 1  
OSET_LEK_PRIEZV   ÁNO varchar 60   Meno lekára vyplňujúceho hlásenie 0URAZY 5 1  
PACRC   ÁNO varchar 10   Rodné číslo pacienta (bez lomítka) 01 1 1  
PACPRIEZVISKO   ÁNO varchar 60   Priezvisko pacienta 01 2 1  
PACMENO   ÁNO varchar 30   Meno pacienta 01 3 1  
PACPOHLAVIE     varchar 1   Pohlavie pacienta 01 4 1 ÁNO
PACDATNAR   ÁNO date     Dátum narodenia pacienta 01 5 1  
PACVEK     integer 3   Vek pacienta 01 6 1 ÁNO
ZDRA_POIST   ÁNO varchar 2   Zdravotná poisťovňa 01 7 1  
PAC_ADRESA   ÁNO varchar 150   Adresa trvalého bydliska - ulica, číslo 01 8 1  
PACOBEC   ÁNO varchar 6   Adresa trvalého bydliska - obec 01 9 1  
MENO_Z     varchar 60   Meno a priezvisko matky/ otca alebo inej zákonnej osoby 02 1 1  
RC_Z     varchar 10   Rodné číslo zástupcu 02 2 1  
ADRESA_Z     varchar 150   Adresa trvalého bydliska zástupcu - ulica, číslo 02 3 1  
OBEC_Z     varchar 6   Adresa trvalého bydliska zástupcu - obec 02 4 1  
VZTAH_Z     varchar 1   Vzťah zástupcu k dieťaťu 02 5 1  
VZTAH_Z_TEXT     varchar 150   Vzťah zástupcu k dieťaťu|upresnenie možnosti 3 02 6 1  
ROD_STAV_Z     varchar 2   Rodinný stav zákonnej osoby 02 7 1  
MENO_SPRIEVODU   ÁNO varchar 60   Meno a priezvisko privádzajúcej osoby dieťaťa 02 8 1  
VZTAH_SPRIEVODU   ÁNO varchar 1   Vzťah privádzajúcej osoby k dieťaťu 02 9 1  
PACDATVYK   ÁNO datetime     Dátum a čas hospitalizácie 03 1 1  
HOSP_PORADIE     integer 3   Poradie hospitalizácie vo vzťahu k úrazu 03 2 1  
URAZ_DATUM_CAS   ÁNO datetime     Dátum a čas úrazu 03 3 1  
OSETRENIE_AMB   ÁNO varchar 1   Ambulantné ošetrenie| 03 4 1  
OSETRENIE_AMB_TEXT     varchar 150   Ambulantné ošetrenie|upresnenie dĺžky ošetrenia po úraze 03 5 1  
URAZ   ÁNO varchar 1   Úraz spôsobený| 03 6 1  
URAZ_TEXT     varchar 150   Úraz spôsobený|Ak inak, popíš bližšie 03 7 1  
URAZ_SPOSOB   ÁNO varchar 2   Prioritný spôsob úrazu| 03 8 1  
URAZ_SPOSOB_TEXT     varchar 150   Prioritný spôsob úrazu|Ak iný spôsob, upresn 03 9 1  
ALKOHOL_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|alkoholu 03 10 1  
DROGA_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|drogy 03 11 1  
SEDATIVUM_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|sedatíva 03 12 1  
NEZNAME_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|neidentif. látka 03 13 1  
BEZ_PRIZNAKOV_NL     bool     Prítomnosť návykovej látky|nejaví známky 03 14 1  
URAZ_SPEC     varchar 1   Špecifikácia úrazu| 03 15 1  
URAZ_SPEC_TEXT     varchar 150   Špecifikácia úrazu|Ak " iná", upresni 03 16 1  
URAZ_HLVA     bool     Lokalizácia úrazu|hlava 03 17 1  
URAZ_KRK     bool     Lokalizácia úrazu|krk 03 18 1  
URAZ_HRUDNIK     bool     Lokalizácia úrazu|hrudník 03 19 1  
URAZ_KONCATINY     bool     Lokalizácia úrazu|končatiny 03 20 1  
URAZ_ORGANY_VNU     bool     Lokalizácia úrazu|vnútorné orgány 03 21 1  
URAZ_ORGANY_POHL     bool     Lokalizácia úrazu|pohlavné orgány 03 22 1  
URAZ_POLYTRAUMA     bool     Lokalizácia úrazu|polytrauma 03 23 1  
URAZ_BODNUTIE     bool     Typ úrazu|bodná rana 03 24 1  
URAZ_POSTRELENIE     bool     Typ úrazu|strelná rana 03 25 1  
URAZ_SEKNUTIE     bool     Typ úrazu|sečná rana 03 26 1  
URAZ_POMLIAZDENIE     bool     Typ úrazu|pomliaždenie 03 27 1  
URAZ_VYVRTNUTIE     bool     Typ úrazu|vyvrtnutie, podvrtnutie 03 28 1  
URAZ_ZLOMENINA     bool     Typ úrazu|zlomenina 03 29 1  
URAZ_POPALENIE     bool     Typ úrazu|poleptanie, popálenina 03 30 1  
URAZ_OMRZNUTIE     bool     Typ úrazu|omrzliny 03 31 1  
URAZ_TYP_TEXT     varchar 150   Typ úrazu|iné (vypísať) 03 32 1  
URAZ_DOMA     bool     Miesto úrazu|doma 03 33 1  
URAZ_VONKU     bool     Miesto úrazu|vonku 03 34 1  
URAZ_SKOLA     bool     Miesto úrazu|škola, škôlka 03 35 1  
URAZ_SPORT     bool     Miesto úrazu|šport 03 36 1  
URAZ_DOPRAVNY     bool     Miesto úrazu|dopravný úraz 03 37 1  
URAZ_INDE_TEXT     varchar 150   Miesto úrazu|inde (vypísať) 03 38 1  
LIECBA_MEDIKAMEN     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|medikamentózna 03 39 1  
LIECBA_CHIRURG     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|s použitím chirurg. pomôcok ( dlaha, sá 03 40 1  
LIECBA_OPERACIA     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|operačný výkon 03 41 1  
LIECBA_KOMBI     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|iný výkon/ ošetrenie 03 42 1  
LIECBA_REHABILITACIA     bool     Spôsob ošetrenia, liečba|rehabilitácia 03 43 1  
URAZ_KOMPLIKACIA     varchar 1   Komplikácie úrazu 03 44 1  
URAZ_KOMPLIKACIA_T     varchar 150   Komplikácie úrazu|ak áno, vypísať aké 03 45 1  
URAZ_NASLEDNKY     varchar 1   Následky úrazu (stav pri prepustení) 03 46 1  
UKON_SPOSOB   ÁNO varchar 1   Spôsob prepustenia 03 47 1  
UKON_DATUM   ÁNO date     Dátum prepustenia/ exitu 03 48 1  
PREPUSTENIE_DG     varchar 5   Diagnóza podľa MKCH, pri prepustení 03 49 1  
MECHANIZMUS_DG     varchar 150   Mechanizmus úrazu podľa MKCH 03 50 1  
POZNAMKA_3000     varchar 3000   Poznámka k údajom/ alebo pre NCZI 04 1 1  

Legenda k tabuľke Položky:

Názov stĺpca Popis
KÓD POLOŽKY Kód položky
ID Označenie identifikačnej položky (ak má príznak ÁNO, je identifikačná)
POVINNÁ Označenie povinnej položky (ak má príznak ÁNO, je povinná)
DÁTOVÝ TYP Formát položky
ROZSAH Číselný rozsah (počet znakov) položky
OM Označenie otvoreného modulu, v ktorom sa daná položka nachádza
NÁZOV POLOŽKY Názov položky
MODUL Číslo modulu, v ktorom sa daná položka nachádza vo web formulári
RIADOK číslo riadku daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
STĹPEC Číslo stĺpca daného modulu, v ktorom sa položka nachádza vo web formulári
RO Označenie dopočítanej položky – nie je súčasťou XSD schémy, ale sa priamo dopočítava v ISZI (ak má príznak ÁNO je dopočítaná)

Kontroly:

PORADIE TEXT OZNAMU LOGICKÝ VÝRAZ MODUL INDEXY PREMENNÉ KONTEXT VAR
1 "Modul 02: Vzťah zákonnej osoby k dieťaťu musí byť vyplnený. /M02R5 - VZTAH_Z/" CHECK(NOT ISNULL(M02R5S1)) 02     R5S1  
2 "Modul 02: Rodinný stav zákonnej osoby musí byť vyplnený. /M02R7 - ROD_STAV_Z/" CHECK(NOT ISNULL(M02R7S1)) 02     R7S1  
3 "Modul 03: v riadkoch 10 až 14 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 03 i={10-14}   R10S1;R11S1;R12S1;R13S1;R14S1  
4 "Modul 03: Špecifikácia úrazu musí byť vyplnená. /M03R15 - URAZ_SPEC/" CHECK(NOT ISNULL(M03R15S1)) 03     R15S1  
5 "Modul 03: v riadkoch 17 až 23 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 03 i={17-23}   R17S1;R18S1;R19S1;R20S1;R21S1;R22S1;R23S1  
6 "Modul 03: v riadkoch 24 až 32 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R32S1)) 03 i={24-31}   R24S1;R25S1;R26S1;R27S1;R28S1;R29S1;R30S1;R31S1;R32S1  
7 "Modul 03: v riadkoch 33 až 38 musí byť niečo zaškrtnuté alebo vyplnené." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1 OR NOT ISNULL(R38S1)) 03 i={33-37}   R33S1;R34S1;R35S1;R36S1;R37S1;R38S1  
8 "Modul 03: v riadkoch 39 až 43 musí byť niečo zaškrtnuté." CHECK(Sum(i, RiS1)>=1) 03 i={39-43}   R39S1;R40S1;R41S1;R42S1;R43S1  
9 "Modul 03: Komplikácia úrazu musí byť vyplnená. /M03R44 - URAZ_KOMPLIKACIA/" CHECK(NOT ISNULL(M03R44S1)) 03     R44S1  
10 "Modul 03: Následok úrazu musí byť vyplnený. /M03R46 - URAZ_NASLEDNKY/" CHECK(NOT ISNULL(M03R46S1)) 03     R46S1  
11 "Modul 03: Diagnóza pri prepustení musí byť vyplnená. /M03R49 - PREPUSTENIE_DG/" CHECK(NOT ISNULL(M03R49S1)) 03     R49S1  

Vzájomné dynamické obmedzenia položiek (množina povolených hodnôt obmedzovanej položky je daná hodnotou obmedzujúcej položky):